Michael V. Sivertsen og Heidi Kildal

Investert podcast
#18: Blockchain - en teknologi for fremtiden?

29 feb. 2024
20:26
Samtidig med Bitcoin sitt inntog i 2008 ble vi introdusert for en ny teknologi kjent som blockchain. Det ble raskt tydelig at vi stod overfor noe som hadde potensial til å revolusjonere ikke bare finansverden – men også andre bransjer. I denne episoden vil vi sammen med Lasse Meholm, daglig leder i Finansit, dykke ned i markedene som allerede har omfavnet blockchain, i tillegg til at vi utforsker teknologiens fremtidige anvendelser.
Heidi Kildal
Heidi Kildal 
Advokat og partner
Michael Vågen Sivertsen
Michael Vågen Sivertsen 
Administrerende direktør

Er det noen temaer du vil høre mer om, eller har du noen spørsmål? Send e-post til podkast@soderbergpartnerswealth.no.

Disclamer

Söderberg & Partners Wealth Management AS sin podcast skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Söderberg & Partners Wealth Management AS er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne podcasten.

Få det siste, først!

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish