Michael V. Sivertsen og Heidi Kildal

Investert podcast
#17: Kryptovaluta - er det investerbart?

22 feb. 2024
20:05
Med stadig økende interesse og kontroverser rundt kryptovalyta er det naturlig å spørre seg: er kryptovaluta en investering verdt å vurdere? Lasse Meholm, daglig leder i konsulentselskapet Finansit, er tilbake i studio, og i denne episoden gir han oss innsikt i hvordan vi kan ta informerte beslutninger og navigere i dette dynamiske markedet. Lasse har lang erfaring fra finans- og verdipapirmarkedet, og har skrevet flere bøker om dette temaet.
Heidi Kildal
Heidi Kildal 
Advokat og partner
Michael Vågen Sivertsen
Michael Vågen Sivertsen 
Administrerende direktør

Er det noen temaer du vil høre mer om, eller har du noen spørsmål? Send e-post til podkast@soderbergpartnerswealth.no.

Disclamer

Söderberg & Partners Wealth Management AS sin podcast skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Söderberg & Partners Wealth Management AS er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne podcasten.

Få det siste, først!

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish