Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners 15 år

Söderberg & Partners

Jubileumsfeiring – 15 år

21 november · 2019

Over 1500 kollegaer fra seks land feiret Söderberg & Partners’ 15-årsjubileum.

For 15 år siden slo ni svenske analytikere seg sammen og startet Söderberg & Partners. De drømte om å skape innovasjon i finanssektoren.

På vårt internasjonale Kick Off i høst feiret vi at drømmen fortsatt lever hos våre 1 900 medarbeidere i seks land.

Det gjør Söderberg & Partners til en av Nordens ledende uavhengige rådgivere innen forsikrings-, pensjons- og finansprodukter.


Play

Play

Pressemelding

Söderberg & Partners etablerer kontor i Molde og Kristiansund

18 januar · 2021

Söderberg & Partners kjøper 51 % av aksjene i NOR Forsikringsmegling.

NOR Forsikringsmegling er i dag lokalisert i Batnfjord, men vil nå i forbindelse med oppkjøpet etablerere kontor i både Molde og Kristiansund.


Agnar Nordeidet, COO i Söderberg & Partners

Selskapet har i dag to ansatte, forsikringsmeglerne Arnfinn Aasheim og Rune I. Johannesen. Söderberg & Partners ønsker å bygge flere ressurser rundt Arnfinn og Rune, og er i tillegg til å se etter nye lokaler, i gang med å rekruttere flere ressurser fra regionen. Det er i stor grad SMB-kunder og noen industri-kunder som blir med inn i Söderberg & Partners gjennom dette oppkjøpet.

- For oss er oppkjøpet strategisk viktig for vår vekst og for å etablere representasjon også i denne regionen, sier Agnar Nordeidet, COO i Söderberg & Partners. - Det er mye industri og næringsvirksomhet her, og vi ønsker representasjon på hele Vestlandet - både i nor og sør. Fra før er vi allerede på plass i Bergen ved kjøp av Gabler Insurance Broker i oktober i 2020.

Kontaktinformasjon

Agnar Nordeidet, COO, Söderberg & Partners Norge,
agnar.nordeidet@soderbergpartners.no tlf: 97 72 29 99

Arnfinn Aasheim, NOR Forsikringsmegling,
arnfinn@normegling.no tlf: 902 24 949

Rune Johannesen, NOR Forsikringsmegling,
rune@normegling.no  tlf: 959 96 986

Söderberg & Partners er nå Norges ledende aktør innen risikovurdering og finansiell rådgivning

9 september · 2020

Söderberg & Partners har siden etableringen i Sverige i 2004 vokst til å bli Nordens største frittstående rådgiver for privatpersoner og bedrifter. Selskapet har virksomheter i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Luxembourg og Nederland.

Samlet har Söderberg & Partners-gruppen i overkant av 600 mrd. kroner under rådgivning og er Nordens største frittstående innkjøper av forsikringer på vegne av sine kunder. Dette gjør konsernet til den største aktøren innenfor formuesforvaltning, forsikringsmegling og pensjonsrådgivning i Norden. Konsernet omsatte for 4 mrd. kroner i 2019 og har over 2200 ansatte.

Söderberg & Partners i Norge til nå

Söderberg & Partners har i mange år allerede vært en av Norges største innkjøper av forsikringstjenester for sine kunder, som består av bedrifter, organisasjoner, fagforbund og privatpersoner. Vi har som mål å forenkle forsikring. Selskapet har mer enn 220 ansatte i Norge, fordelt på kontorer i Lysaker, Trondheim, Larvik, Innlandet og Østfold. Söderberg & Partners tilbyr tjenester innen forsikringsrådgivning, forsikringsmegling, tjenestepensjon- og HR-rådgivning, medlemsforsikringer til foreningsmarkedet og uavhengig skadeoppgjør og skaderådgivning

Söderberg & Partners er nå Norges ledende rådgiver innen håndtering av risiko og finansiell forvaltning

Nå tar Söderberg & Partners nye steg i Norge og utvider tjenestetilbudet sitt. Det skjer gjennom investeringen i Forvaltningshuset, som yter finansiell rådgivning for formuende privatpersoner og investeringsselskaper, samt gjennom etableringen av Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning som tilbyr pensjonsrådgivning for ledere og arbeidstakere.

«Nå er Söderberg & Partners i Norge blitt en komplett uavhengig rådgiver for norske privatpersoner og bedrifter innenfor håndtering av risiko og finansielle rådgivning. Vårt historiske tyngdepunkt innenfor forsikring er nå utvidet til også omfatte formuesforvaltning og pensjonsrådgivning. Vi gleder oss til å presentere vårt nye komplette tjenestetilbud til nye og bestående kunder», sier Jørn Gisvold som er adm. dir. for forsikringsvirksomheten.

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners kom i 2019 inn på eiersiden av verdipapirforetaket Forvaltningshuset, som nå har skiftet navn til Söderberg & Partners Wealth Management. Sammen med sin søstervirksomhet i Sverige er de nå Nordens største frittstående formuesforvalter, med en samlet rådgivningskapital på 250 mrd. kroner på vegne av 20.000 kunder.

Söderberg & Partners Wealth Management bistår privatpersoner, investeringsselskaper, stiftelser og andre organisasjoner med forvaltningen av deres finansielle verdier. Kunden står i sentrum, og alle råd som gis er tilpasset den enkeltes individuelle behov, målsettinger og risikovillighet. Den norske virksomheten har 85 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg.

«Som en del av den nordiske Söderberg & Partners-familien får vi nå enda sterkere innkjøpskraft og flere ressurser, slik at vi kan gi enda flere privatpersoner og bedrifter uavhengig rådgivning slik rådgivning alltid var ment å være», sier adm. dir. i Söderberg & Partners Wealth Management AS, Michael V. Sivertsen.

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning er selskapets nyeste satsningsområde som skal tilføre ytterligere verdi til ansatte hos bedrifts- og foreningskunder. Selskapet vil yte personlig rådgivning innen sparing, pensjon og forsikring for ledere og arbeidstakere.

«Pensjon er et komplekst tema, og vi mener god pedagogisk og personlig rådgivning er en mangelvare i dagens marked. Vi opplever at andre aktører i markedet i stor grad flytter informasjon og tjenester over på nettbaserte løsninger, og overlater mye av informasjonsinnhentingen til deg som privatperson. Det ønsker vi å gjøre noe med», sier leder i Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning, Christian Carlem.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Vi gleder oss til å fortelle mer om våre nye tjenester til bestående og nye kunder. Ring din rådgiver hos oss eller ta kontakt for et møte.

Vi søker flere nye medarbeidere og ber interesserte søke på utlyste stillinger eller sende oss en åpen søknad.

Pressemelding

Söderberg & Partners kjøper Gabler Insurance Brokers AS

16 april · 2020

Söderberg & Partners kjøper Gabler Insurance Brokers AS.

Söderberg & Partners Norge kjøper 100% av aksjene i forsikringsmeglingsselskapet Gabler Insurance Brokers AS (GIB). GIB er en rådgiver innen pensjon og forsikring som tilbyr rådgivning, rapportering og analyser til norske bedrifter og deres ansatte. Gabler Insurance Brokers omsetter for NOK 16 millioner kroner. 

Jørn Gisvold, adm. dir.  i Söderberg & Partners
Jørn Gisvold, adm. dir. i Söderberg & Partners

Jørn Gisvold sier at oppkjøpet er et viktig steg i Söderberg & Partners' vekststrategi, hvor vi ønsker å utvide vår rådgivningsvirksomhet til alle regioner i Norge. Med Gabler Insurance Brokers blir Söderberg & Partners nå også representert i Bergen og Vest-regionen.

Gabler Insurance Brokers har bred kompetanse innenfor innkjøp og drift av pensjons- og personforsikringsprogrammer for store konsern. Når selskapet nå blir en del av Söderberg & Partners, får vi en solid erfaring på dette viktige området.

Det er åtte medarbeidere som fra 1. oktober 2020 blir med over til Söderberg & Partners.

Contact us