Skip to main content Skip to main navigation

Satsningen på Vestlandet fortsetter

Pressemelding

S&P Bergen kjøper 100% av aksjene i CR Forsikringsmegling

2 november · 2021

De siste 13 månedene har 3 selskaper i Bergensregionen blitt en del av Söderberg & Partners; Gabler Insurance Broker, Gagne Forsikringsmegling og R2 Forsikringsmegling. Nå styrker vi vår posisjon ytterligere med å ønske CR Forsikringsmegling velkommen inn i Söderberg & Partners-familien.

CR Forsikringsmegling AS ble etablert i 2000 og omsatte i 2020 for ca. 7,5 millioner. Det er 3 meget erfarne medarbeidere som nå blir med over til Söderberg & Partners, alle med solid kompetanse innen risikorådgiving og forsikringsmegling til næringslivet.

CR Nordic AS, som selger aksjene, er megler innen marin forretning, og ønsker å konsentrere sin virksomhet i dette segmentet. Salget av CR Forsikringsmegling sikrer driften og de ansatte inn i fremtiden.

 

Svein Erik Sommer_web.jpg
Svein Erik Sommer er daglig leder i S&P Bergen, og ansvarlig for vår forretning på Vestlandet

- Med dette oppkjøpet får vi kompetanse bl.a. mot sjømatnæringen med allerede etablerte relasjoner. Samtidig vil vi ha et samarbeid med CR Nordic på kunder hvor de har marin forretning, og vi i Söderberg & Partners supplerer på den landbaserte forretningen, sier Svein Erik Sommer.agnar-nordeidet1.jpg
Agnar Nordeidet, COO i Söderberg & Partners i Norge


- Oppkjøpet er nok et steg i Söderberg & Partners' vekststrategi, hvor vi ønsker å utvide vår rådgivningsvirksomhet til alle regioner i Norge, sier Agnar Nordeidet, COO i Söderberg & Partners. - Bergensregionen er den regionen i Norge som vokser raskest innenfor finans, og vi ønsker å ha en solid posisjon i dette markedet. Vi ønsker å tilby vårt brede produkt- og tjenestespekter med personlig rådgivning der kundene befinner seg. I 2022 ser vi på etablering i ytterligere flere byer på Vestlandet.


Söderberg & Partners har historisk vært kjent som forsikringsmegler for små og mellomstore virksomheter, men ser nå stadig oftere at også store konsernkunder ønsker å ta del i vårt brede rådgivningskonsept, med både forsikring, pensjon og formuesrådgivning.

Kontaktinformasjon

Agnar Nordeidet, COO, Söderberg & Partners Norge,
agnar.nordeidet@soderbergpartners.no, tlf: 97 72 29 99

Svein Erik Sommer, Senior forsikringsmegler og daglig leder, S&P Bergen,
svein.erik.sommer@soderbergpartners.no, tlf: 93 40 32 10

Pressemelding

Söderberg & Partners henter inn 2,5 milliarder - ønsker å forsterke veksten i Norge

1 juni · 2021

Söderberg & Partners har nå avtalt en ny emisjon på 2,5 milliarder SEK. Hele emisjonen tegnes av amerikanske TA Associates, som nå kommer inn på eiersiden igjen etter å ha solgt sin minoritetsandel i Söderberg & Partners til KKR i 2019.

KKR forblir minoritetseier etter denne emisjonen. Kontroll over selskapet ligger fremdeles hos selskapets ansatte og grunnlegger Per-Olof Söderberg.

Ønsker å styrke posisjonen som markedsleder i Norge

Den nye emisjonen skal bidra til Söderberg & Partners´ videre ekspansjon i Norden utenfor Sverige, inkludert Norge, hvor vi i dag er et av de ledende rådgivningsselskapene innenfor forsikringsmegling og formuesrådgivning. Selskapet satser nå på å bli markedsleder innen alle våre tjenester gjennom rekruttering av flere rådgivere, oppkjøp og etablering av nye kontorer.

SP_2019_Presse_Jørn_DSC_svarthvitt_200x265.jpg
Jørn Gisvold, administrerende direktør for S&P Norge

-  Vi har vært gjennom en betydelig ekspansjon og utvikling siden Söderberg & Partners kom inn på eiersiden i 2014. Vi vil nå få ytterligere kraft til å forsterke vår lokale tilstedeværelse, videreutvikle markedets mest kompetente rådgivere, våre digitale plattformer og forsterke vår markedskraft. Dette vil samlet skape ytterligere betydelig merverdi for alle våre kunder, sier Jørn Gisvold, administrerende direktør for Söderberg & Partners i Norge.

Tore Malme kvadrat_svarthvitt_200x265.jpg
Tore Malme, arbeidende styreleder i S&P Wealth Management Norge

- Vi ønsker å fortsette å bygge landets beste finansielle rådgivningsmiljø for våre kunder gjennom å samle de aller beste formuesrådgiverne hos oss. Vår målsetning er å bli den fremste Non-Bank Wealth Manager i Norge innen 5 år. Denne emisjonen gir oss ytterligere kraft i denne vekststrategien, og er en bekreftelse fra en av verdens ledende investorer om at vårt uavhengige rådgivningskonsept er markedsledende, sier Tore Malme, arbeidende styreleder i Söderberg & Partners Wealth Management i Norge.

Personlig rådgivning – nøkkelen til suksess

Kjernen i Söderberg & Partners virksomhet er den teknologidrevne rådgivningsplattformen, som har vist seg å være en viktig suksessfaktor i alle land der selskapet opererer.

Gustaf Rentzhog_Portait_svarthvitt_200x265.jpg
Gustaf Rentzhog, administrerende direktør i Söderberg & Partners.

- De siste årene har vi hatt en kraftig ekspansjon. For fem år siden var Söderberg & Partners «kun» bransjeledende i Sverige, men vår teknologidrevne rådgivningsplattform, som kombinerer det beste fra menneske og maskin, har vist seg å være svært vellykket og verdiskapende også utenfor Sverige. I dag har Söderberg & Partners virksomhet også i Norge, Danmark, Finland og Nederland, med sterk vekst i samtlige markeder. Målet nå er ytterligere ekspansjonen i disse landene, og på sikt også å utvide vår tilstedeværelse til helt nye markeder, sier Gustaf Rentzhog, administrerende direktør i Söderberg & Partners.

Transaksjonen er underlagt godkjenning fra det svenske finanstilsynet.

  

For mer informasjon:

Jørn Gisvold
Adm. direktør, Söderberg & Partners (Forsikring) i Norge

E-post: jorn.gisvold@soderbergpartners.no
Tlf: 922 43 500

Tore Malme
Arbeidende styreleder, Söderberg & Partners (Wealth Management) i Norge

E-post: tore.malme@soderbergpartnerswealth.no
Tlf: 928 02 680

Rasmus Löwenmo Buckhöj
Informasjonssjef, Söderberg & Partners (konsern)

E-post: Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tlf: +46 76 149 50 05

Pressemelding

Söderberg & Partners med nye oppkjøp i Bergen

4 mai · 2021

Söderberg & Partners kjøper 51 % av aksjene i R2 Forsikringsmegling og Gagne Forsikringsmegling. Sammen med oppkjøpet av Gabler Insurance Broker høsten 2020, blir selskapet nå en betydelig aktør i Norges raskest voksende finansby.

Agnar Nordeidet_web.jpg
Agnar Nordeidet, COO S&P Norge

- Oppkjøpene er et viktig steg i Söderberg & Partners' vekststrategi, hvor vi ønsker å utvide vår rådgivningsvirksomhet til alle regioner i Norge, sier COO Agnar Nordeidet i Söderberg & Partners. - Bergensregionen er den regionen i Norge som vokser raskest innenfor finans, og Söderberg & Partners ønsker å ha en solid posisjon i dette markedet. Vi ønsker å tilby vårt brede produkt- og tjenestespekter med personlig rådgivning der kundene befinner seg.

R2 Forsikringsmegling AS ble etablert i 2015. Alle medarbeidere har seniorkompetanse med lang erfaring fra risikorådgiving, forsikringsfaget og megling, og tilbyr rådgivning innen alle typer forsikringer til bedrifter i næringsliv og industri.

Gagne Forsikringsmegling AS ble etablert i 2012. De fire ansatte leverer forsikringsmeglertjenester innen liv-, skade- og pensjonsforsikring, og besitter solid faglig kompetanse og inngående kunnskap om forsikrings- og pensjonsmarkedet.

- Med disse oppkjøpene styrker vi et allerede sterkt lag i Bergen, og vi øker vår faglige kompetanse og kapasitet med mange dyktige seniormedarbeidere. Både R2 og Gagne representerer en offensiv rådgivningskultur – en styrke og fordel som kommer våre kunder i Bergensregionen til gode, men også i resten av landet, sier Nordeidet.

Det er til sammen åtte medarbeidere som nå blir med over til Söderberg & Partners.

Svein Erik Sommer_web.jpg
Svein Erik Sommer, Daglig leder S&P Bergen

– Dette er veldig gledelige nyheter, sier Svein Erik Sommer, daglig leder i Söderberg & Partners Bergen. Sommer kom sammen med Gabler Insurance Broker for vel et halvt år siden, og leder dagens satsning i Bergen. - Disse oppkjøpene representerer en dobling av antall ansatte her, og vi blir et meget kompetent og solid team med 17 erfarne rådgivere. Jeg ser frem til å samarbeide med det jeg erfarer er både dyktige og hyggelige kollegaer i Gagne og R2. Det er ingen tvil om at dette kommer våre nåværende og fremtidige kunder til gode, sier han.

 

Kontaktinformasjon

Agnar Nordeidet, COO, Söderberg & Partners Norge,
agnar.nordeidet@soderbergpartners.no, tlf: 97 72 29 99

Svein Erik Sommer, senior forsikringsmegler og daglig leder, S&P Bergen, svein.erik.sommer@soderbergpartners.no, tlf: 93 40 32 10

Pressemelding

Söderberg & Partners etablerer kontor i Molde og Kristiansund

18 januar · 2021

Söderberg & Partners kjøper 51 % av aksjene i NOR Forsikringsmegling.

NOR Forsikringsmegling er i dag lokalisert i Batnfjord, men vil nå i forbindelse med oppkjøpet etablerere kontor i både Molde og Kristiansund.


Agnar Nordeidet, COO i Söderberg & Partners

Selskapet har i dag to ansatte, forsikringsmeglerne Arnfinn Aasheim og Rune I. Johannesen. Söderberg & Partners ønsker å bygge flere ressurser rundt Arnfinn og Rune, og er i tillegg til å se etter nye lokaler, i gang med å rekruttere flere ressurser fra regionen. Det er i stor grad SMB-kunder og noen industri-kunder som blir med inn i Söderberg & Partners gjennom dette oppkjøpet.

- For oss er oppkjøpet strategisk viktig for vår vekst og for å etablere representasjon også i denne regionen, sier Agnar Nordeidet, COO i Söderberg & Partners. - Det er mye industri og næringsvirksomhet her, og vi ønsker representasjon på hele Vestlandet - både i nor og sør. Fra før er vi allerede på plass i Bergen ved kjøp av Gabler Insurance Broker i oktober i 2020.

Kontaktinformasjon

Agnar Nordeidet, COO, Söderberg & Partners Norge,
agnar.nordeidet@soderbergpartners.no tlf: 97 72 29 99

Arnfinn Aasheim, NOR Forsikringsmegling,
arnfinn@normegling.no tlf: 902 24 949

Rune Johannesen, NOR Forsikringsmegling,
rune@normegling.no  tlf: 959 96 986

Kontakt oss