Skip to main content Skip to main navigation

INTERNASJONALE FORSIKRINGSLØSNINGER

Internasjonalt selskap - internasjonal risiko

Når virksomheten strekker seg utenfor Norges landegrenser medfører dette nye utfordringer med hensyn til risiko og forsikringsløsninger. Det er viktig man har en strategi for hvordan selskapet ønsker å håndtere risiko, både på konsernnivå og lokalt.

 

Foredragsholdere


Didrik Busk Witzøe

Senior Forsikringsmegler

Siri-Mette Amble

Teamleder International / Senior Forsikringsmegler

Bjørn Kalvåg

Senior Forsikringsrådgiver

Söderberg & Partners reduserer forsikringskostnadene og påser at virksomheten er complient i alle land.

Når virksomheten strekker seg utenfor Norges landegrenser medfører dette nye utfordringer med hensyn til risiko og forsikringsløsninger. Det er viktig man har en strategi for hvordan selskapet ønsker å håndtere risiko, både på konsernnivå og lokalt. Ikke bare ansvarseksponering og dekning for eiendeler er risikoer man må kartlegge, men også sikre lovmessig markedsmessig dekning for ansatte i alle land man har virksomhet i. Ansatte som ønsker å ha arbeidsplass utenfor Norge er også en situasjon hvor bedriften må se på risikoen dette innebærer.

Vårt webinar om internasjonal forsikring tar opp områder man må være bevisst på når selskapet har multinasjonal risikoeksponering.


Flere av våre webinarer

Vis alle

Kredittforsikring for næringslivet

Garantiforsikring for næringslivet

Garantiforsikring for næringslivet 2021

Kontakt oss