Skip to main content Skip to main navigation

Offentlige anskaffelser

Offentlige virksomheter er underlagt lovverket for offentlige anskaffelser. Offentlige anskaffelser er ofte tidkrevende og komplekse prosesser. På vegne av våre kunder gjennomfører vi hele innkjøpsprosessen i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Ved bruk av våre tjenester opplever kundene verdiskaping, trygghet og intern tidsbesparelse.

Innkjøpskompetanse

Gjennom lang erfaring med innkjøp av forsikring og pensjon for offentlige virksomheter har vi opparbeidet god innkjøpskompetanse. Dette sikrer at vi ivaretar innkjøp på vegne av kunde som tilfredsstiller regelverket. Vi søker å utnytte regelverket til å gjennomføre innkjøp som oppleves ekstra verdiskapende for kunden.


Samordnede innkjøp og rammeavtaler gir ekstra gode betingelser

Vi gjennomfører tradisjonelle innkjøp på vegne av den enkelte kunde. I tillegg utnytter vi vårt kundevolum med samordnede innkjøpsprosesser, samt innkjøp av rammeavtaler. Større innkjøpsvolum og bruk av forhandling sikrer våre kunder enda bedre betingelser. Hos oss vil både store og små offentlige kunder oppnå stordriftsfordeler.


Kravspesifikasjoner sikrer riktig forsikringsdekning

Vi utarbeider all anbudsdokumentasjon på vegne av kunden. Våre kravspesifikasjoner ivaretar risikoanalyser, samt vår rådgivning for å etablere riktig forsikringsdekning. Med dette gir vi kunden trygghet på at forsikringsavtalene utformes i henhold til den enkelte kunde sitt forsikringsbehov, og ikke det enkelte selskap sitt standard vilkår.

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om offentlige anskaffelser, eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Kontakt oss