Forsikring forenklet

Vi vet at våre kunder ikke er opptatt av enkelttjenester, men om totaliteten av våre leveranser. Det handler om metodikk, og hvordan vårt tjenestekonsept utøves på en proaktiv måte. Hovedpunktene blir gjennomgått og tilpasset for hver enkelte kunde.

Alle kunder er forskjellig

Selv om kommuner kan fremstå mer enhetlige enn mange andre bransjer, er vår erfaring at hver og en må behandles individuelt. Vi vil derfor alltid utforme og utføre meglertjenesten i samråd med den enkelte kundes ønsker og krav.

De ulike tjenestene er avhengige av hverandre, og må sees i sammenheng for å få en forståelse av helheten i vårt konsept. Metode og systematikk for gjennomføring, er for oss den strategiske tilnærmingen for hvordan vi bistår våre kunder med å redusere totale risiko- og forsikringskostnader.

Betjeningskonseptet er utviklet over mange år, og våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Teamet viser stor endringskapasitet, og genuin interesse for å søke nye gode løsninger for våre kunder.

Her er noen av punktene i vårt betjeningskonsept:

  • Behovsanalyse

  • Oversikt og status

  • Innkjøp av forsikring

  • Plassering/Oppsigelser

  • Kontroll og oppfølgning av nye forsikringsavtaler

  • Etablere og implementere nye rutiner 

  • Daglig service og betjening

  • Bistand ved skadesaker

  • Kompetanseheving

  • Fornyelser

Enkel overgang

Smidig oppstart

Sømløs onboarding

Gjennom gode rutiner vil du oppleve overgangen til oss som smidig, uten krav til store interne ressurser i din virksomhet.

Helt fra oppstarten av kundeforholdet skal du oppleve god service og betjening. Vi prioriterer derfor at vi så raskt som mulig skal få oversikt over alle forsikringer, og status for den enkelte forsikringsavtale. 

Gjennom meglerfullmakten blir vi det nye kontaktpunktet for eksisterende forsikringsleverandører. For å sikre kontinuitet, vil dokumenter fra forsikringsleverandørene gjøres tilgjengelig i vår forsikringsportal - Optimum Online - så snart vi får disse.

For nye kunder som har benyttet forsikringsmegler tidligere, har vi selvfølgelig også gode rutiner for å følge opp og hente inn informasjon om det eksisterende kundeforholdet.

Erfaring og kompetanse

Vi har en egen avdeling som jobber med offentlige kunder. Vi setter sammen et dedikert team som har kommunens forsikringsbehov som spisskompetanse.
Vi er her for deg 

Bli kontaktet av en rådgiver

Har du spørsmål rundt forsikringsløsninger for deg eller din virksomhet?
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish