Skip to main content Skip to main navigation

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon

Vi tilbyr uavhengig rådgivning til kommuner, fylkeskommuner og offentlige virksomheter som ønsker å se nærmere på pensjonsområdet og ulike løsninger innen tjenestepensjon for offentlig ansatte.

Ny offentlig tjenestepensjon

Med virkning fra 1.1.2020 ble ny offentlig tjenestepensjon innført. Dette er en ordning som gir mer oversikt og forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Ny offentlig tjenestepensjon er også mer tilpasset de senere års endringer i folketrygden som gir en mer fremtidsrettet pensjonsordning.


Økt konkurranse

Etter at Storebrand og DNB (tidl. Vital), trakk seg ut av markedet for noen år siden, har KLP dominert markedet for kommuner, fylkeskommuner og offentlige virksomheter. Unntaket er de som har vært tilknyttet egen pensjonskasse. Etter innføringen av ny offentlig tjenestepensjon ser vi at konkurransen i markedet øker, og Storebrand er først ute med å igjen tilby offentlig tjenestepensjon.


Uavhengig rådgiver

Offentlig tjenestepensjon er et komplekst fagområde. Offentlig anskaffelse av et slikt omfattende produkt er også utfordrende. Vi opplever at mange har behov for bistand fra en uavhengig rådgiver. Vi har flere års erfaring med ulike pensjonsavtaler, konverteringsprosesser og offentlig innkjøp. Vi har tidligere, da det var stor konkurranse i markedet, vært rådgiver for en rekke kommuner som gjennomførte nytt innkjøp av pensjonsavtalen. Vi gjennomfører jevnlig endringsprosesser for offentlige virksomheter som kommunale AS, IKS, KF mv.

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om offentlig tjenestepensjon, eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Kontakt oss