Skip to main content Skip to main navigation

Personforsikring

I offentlig sektor er personalforsikringene i all hovedsak regulert gjennom hovedtariffavtale og lovpålagt yrkesskadeforsikring. Vi bistår med innkjøp og etablering av forsikringer som ivaretar arbeidsgivers forpliktelser. Gjennom vår rådgivning bistår våre kunder med å legge til rette for gode rutiner som sikrer de ansattes rettigheter ved skade. Det skaper trygghet for alle parter.

Les mer

Offentlige anskaffelser 

Offentlige virksomheter er underlagt lovverket for offentlige anskaffelser. Offentlige anskaffelser er ofte tidkrevende og komplekse prosesser. På vegne av våre kunder gjennomfører vi hele innkjøpsprosessen i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Ved bruk av våre tjenester opplever kundene verdiskapning, trygghet og intern tidsbesparelse.

Les mer
Play

Play

Offentlige anskaffelsesprosesser

Kontakt oss

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger her.

Kontakt oss