Skip to main content Skip to main navigation

Offentlig sektor

Offentlig tjenestepensjon

Vi tilbyr uavhengig rådgivning til kommuner, fylkeskommuner og offentlige virksomheter som ønsker å se nærmere på pensjonsområdet og ulike løsninger innen tjenestepensjon for offentlig ansatte.

Les mer

Personforsikring

I offentlig sektor er personalforsikringene i all hovedsak regulert gjennom hovedtariffavtale og lovpålagt yrkesskadeforsikring. Vi bistår med innkjøp og etablering av forsikringer som ivaretar arbeidsgivers forpliktelser. Gjennom vår rådgivning bistår vi våre kunder med å legge til rette for gode rutiner som sikrer de ansatte sine rettigheter ved skade. Det skaper trygghet for alle parter.

Les mer

Skadeforsikring

Offentlige virksomheter forvalter store verdier. Vi bistår med innkjøp og etablering av forsikringer som ivaretar kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter sitt forsikringsbehov. Gjennom risikoanalyser legger vi grunnlaget for at kunden opplever risikostyring, kontroll og forutsigbarhet.

Les mer

Offentlige anskaffelser

Offentlige virksomheter er underlagt lovverket for offentlige anskaffelser. Offentlige anskaffelser er ofte tidkrevende og komplekse prosesser. På vegne av våre kunder gjennomfører vi hele innkjøpsprosessen i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Ved bruk av våre tjenester opplever kundene verdiskaping, trygghet og intern tidsbesparelse.

Les mer

Kontakt oss

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger her.

Kontakt oss