Skip to main content Skip to main navigation

Forsikring for offentlig sektor

Söderberg & Partners er Norges ledende forsikringsmegler og rådgiver innen skade- og personforsikringer for offentlig sektor.  

God kunnskap 

Gjennom mange års erfaring har vi tilegnet oss spisskompetanse på offentlig innkjøpsregler. Den kunnskapen er viktig både for kundene som omfattes av reglene, og for forsikringsselskapene. 

 

Storbruksfordeler 

De ansatte hos våre kunder utgjør en stor kundemasse for forsikringsselskapene og er derfor en attraktiv forsikringstaker. Gjennom fellesinnkjøp for alle våre offentlige kunder, oppnår vi gode betingelser. Det gir kundene våre ekstra fordeler. 

 

Behovsanalyse 

I samarbeid med kundene avdekker vi hvilke behov de har. Vi gjennomfører en behovsanalyse, som sammen med kundens risikoprofil avgjøre anbudsgrunnlaget. Forsikringene plasseres i selskapene som tilbyr de beste betingelsene. 

Vi gjennomfører i tillegg innkjøp av forsikringene på vegne av kundene. 

 

Rådgiving 

Våre kunder har tilgang til daglig service. Avdelingen for offentlig sektor i Söderberg & Partners har god tilgjengelighet og gir rask respons. Vi gjennomfører kompetanseoverføring til våre kunder gjennom kurs og seminarer. 

 

Skadeoppgjør 

Som eneste forsikringsmegler har Söderberg & Partners direkte tilgang til kompetanse på skadeoppgjør gjennom et direkte samarbeid med Claims Link. Det har våre kunder nytte av i konkrete skadesaker og spørsmål rundt skadesaker.

 

 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Janniche Holterman

Phone:

959 64 480

E-mail:


Contact us