Skip to main content Skip to main navigation

Personlig rådgivning

Personlig. Kompetent. Pedagogisk.

29 oktober · 2020

Vårt rådgivningskonsept handler om å ivareta dine personlige interesser knyttet til tema pensjon og sparing.

Din personlige rådgiver

Pensjon er komplekst, og det kan være vanskelig å få oversikt over hva du kan forvente å få utbetalt, det du faktisk skal leve av den dagen din yrkesaktive karriere er over og du skal innta tilværelsen som pensjonist.

I Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning er vi opptatt av den personlige relasjonen og møtene ansikt til ansikt. Vi mener dette er nøkkelen til kompetanseoverføring, innsikt og forståelse, som vil gi et godt grunnlag for å ta de riktige beslutningene knyttet til din pensjon. Hos oss får du personlig rådgivning for pensjonen din, og vi hjelper deg med dine spørsmål rundt temaet.

Vi opplever i dag at informasjon og tjenester flyttes over på nettbaserte løsninger, hvor informasjonsinnhentingen overlates til deg som privatperson. Vi tror ikke det nødvendigvis løser behovet veldig mange har knyttet til et komplekst og vanskelig tema.

Dine interesser, er våre interesser!

Kun et fåtall av oss foretar et bevisst valg om hvordan pensjonskapitalen skal spares, og folk flest ligger i dag i den standardiserte profilen arbeidsgiver har valgt. 

Er dette riktig og hvilke konsekvenser kan det få for det du faktisk skal leve av som pensjonist? Hva om en personlig pensjonsrådgiver ringer og gir deg råd om din pensjon, så du er helt sikker på at dette blir ivaretatt?

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning er agent for en norsk pensjonsleverandør. Vårt rådgivningskonsept handler om å ivareta dine personlige interesser knyttet til pensjon og pensjonssparing. Vi tar utgangspunkt i din situasjon og går gjennom en strukturert arbeidsprosess hvor vi sammen legger en langsiktig plan for dine mål knyttet til din pensjon. Videre følger vi opp planen gjennom din yrkesaktive karriere, og legger til rette for at du når de målene som er satt.

Tilgjengelighet og kompetanse

Tilgjengelighet og kompetanse, i kombinasjon med gode verktøy er sentrale drivere i vår leveranse. Vi skal ligge i front når det gjelder digitale løsninger, og vi skal ivareta den personlige relasjonen og kontakten med deg som kunde. Hos oss skal du alltid føle deg trygg på at du har en personlig og kompetent pensjonsrådgiver tilgjengelig til å svare på spørsmål, og gi deg gode råd rundt din pensjonssparing.

Personlig – Kompetent – Pedagogisk

Rådgiverne hos oss jobber etter tre grunnpilarer, som skal representere det vi står for og det du som kunde skal oppleve i relasjonen med oss:

Personlig

For oss er det viktig at du som kunde føler deg godt ivaretatt. Du får derfor tildelt din egne personlige pensjonsrådgiver; som alltid er tilgjengelig og proaktiv, og som ligger i forkant og tar initiativ når det er nødvendig.

Som kunde inviteres du til årlige møter, der vi går gjennom eventuelle endringer som har påvirkning på situasjonen knyttet til din pensjon. Vi gir deg som kunde løpende råd og holder deg til enhver tid orientert om det som er relevant for din pensjonssparing.

Vi vet at pensjon og pensjonssparing kan oppleves komplekst. Derfor har vi utviklet en systematisk rådgivningsprosess som dekker hver og ens individuelle situasjon og mål. Våre digitale verktøy skal være et supplement, men skal aldri erstatte vår personlige relasjon med deg som kunde.

Kompetent

Vi skal alltid ligge i forkant, og vi tar beslutninger basert på kunnskap og erfaring. I Söderberg & Partners er kompetanse satt i system.

Vi kan pensjon, pensjonssparing, og planlegging i forhold til pensjonsalder. Denne kompetansen er fundamental for vår rådgivning og står helt sentralt i vår leveranse.

Pedagogisk

Vi ser i dag en økende trend hvor informasjon og tjenester knyttet til pensjon og sparing blir mer og mer digitalisert og selvbetjent. I Söderberg & Partners tror vi derimot at den personlige relasjonen er viktigere enn noen gang, ettersom mer ansvar flyttes over på den enkelte når det gjelder valg og investeringer som vil påvirke egen pensjon.

En pedagogisk og god dialog med personlig kompetanseoverføring må til for å kunne ta gode beslutninger i et så komplekst og vanskelig tema. Tillit til personlig rådgiver er derfor viktig, og vi mener at møter ansikt til ansikt har stor betydning i denne sammenheng. En god relasjon gir helt enkelt trygghet knyttet til de viktige valgene som skal gjøres. 

Velkommen til en hyggelig pensjonsprat!

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om personlig rådgivning eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Kontakt oss