Produktgodkjente fond

Her er en oversikt over nøkkelinformasjonsdokumenter (KIID) for alle produktgodkjente fond. Disse fondene er kun tilgjengelig for klienter som er klassifisert som profesjonelle. Disse dokumentene gir viktig informasjon om de ulike fondene. Dokumentene skal hjelpe deg å forstå de ulike fondene og risikofaktorene forbundet med å investere i de ulike fondene.

Vi gjør oppmerksom på at dette er dokumenter som er utarbeidet av selskapene som forvalter de ulike fondene, og at oppgitte kostnader kan avvike fra de faktiske kostnadene som belastes Söderberg & Partners Wealth Management AS sine klienter. Vi viser i stedet til avtaledokumenter inngått mellom den enkelte klient og Söderberg & Partners Wealth Management AS for en korrekt beskrivelse av den enkelte klients faktiske kostnader.

Fond (klikk på fondet for å se KIID):

Norge
Norsk
Norge
Norsk