Ikke-foretrukne produktgodkjente fond

Som hovedregel skal klienter ha løsninger som kun inneholder produkter som vi klassifiserer som "foretrukne" eller "andre anbefalte". Her er en oversikt over nøkkelinformasjonsdokumenter (KIID) for ikke-foretrukne produktgodkjente fond. Disse dokumentene gir viktig informasjon om de ulike fondene. Dokumentene skal hjelpe deg å forstå de ulike fondene og risikofaktorene forbundet med å investere i de ulike fondene.

Vi gjør oppmerksom på at dette er dokumenter som er utarbeidet av selskapene som forvalter de ulike fondene, og at oppgitte kostnader kan avvike fra de faktiske kostnadene som belastes Söderberg & Partners Wealth Management AS sine klienter. Vi viser i stedet til avtaledokumenter inngått mellom den enkelte klient og Söderberg & Partners Wealth Management AS for en korrekt beskrivelse av den enkelte klients faktiske kostnader.

Fond (klikk på fondet for å se KIID):

 

 

 

 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish