Fond nøkkelinformasjon

Her er en oversikt over nøkkelinformasjonsdokumenter (KIID) for alle foretrukne fond som er en del av en eller flere av våre anbefalte investeringsløsninger, alle fond-i-fond løsninger, alle andre anbefalte fond som er tilgjengelig for diskresjonære porteføljer og produktgodkjente fond tilgjengelig for profesjonelle investorer.

Disse dokumentene gir viktig informasjon om de ulike fondene. Dokumentene skal hjelpe deg å forstå de ulike fondene og risikofaktorene forbundet med å investere i de ulike fondene. KIID til fond som tidligere har vært en del av en eller flere av våre anbefalte investeringsløsninger finnes på www.morningstar.no.

Vi gjør oppmerksom på at dette er dokumenter som er utarbeidet av selskapene som forvalter de ulike fondene, og at oppgitte kostnader kan avvike fra de faktiske kostnadene som belastes Söderberg & Partners Wealth Management AS sine klienter. Vi viser i stedet til avtaledokumenter inngått mellom den enkelte klient og Söderberg & Partners Wealth Management AS for en korrekt beskrivelse av den enkelte klients faktiske kostnader.

Fond-i-fond

Her er en oversikt over nøkkelinformasjonsdokumenter (KIID) for alle fond-i-fond-løsninger.

Informasjonsbrosjyre for fondene - Trykk her

RP 2 - KIID

RP 3 - KIID

RP 4 - KIID

RP 5 - KIID

Produktgodkjente fond

Ved å følge linken finner du en oversikt over nøkkelinformasjonsdokumenter (KIID) for produktgodkjente fond som er tilgjengelig for klienter som er klassifisert som profesjonelle. 

Les mer
Norge
Norsk
Norge
Norsk