Skip to main content Skip to main navigation

Kontrollfunksjoner

Söderberg & Partners Wealth Management AS står under tilsyn av Finanstilsynet, men har også egne interne og eksterne kontrollfunksjoner for å sikre at kvaliteten i vårt arbeid er svært god.

Head of Compliance – Kristine Bagn

(mini cv)

CFO – Trond Finnanger

(mini cv)

Ekstern revisor – EY – Kjetil Rimstad

(mini cv EY og Kjetil)

Kontakt oss