Skip to main content Skip to main navigation

Finansiell Informasjon

Årsregnskap for Söderberg & Partners Wealth Management:

  • 2019 (link til pdf)

Informasjon om kapitaldekning for Söderberg & Partners Wealth Management:

  • 2019 (link til pdf)
  • 2018 (link til pdf)
  • 2017 (link til pdf)
  • Selskapets gjeldende vedtekter (link til pdf)

Söderberg & Partners Wealth Management er 100 % eiet av FH Kapital AS (org. nr.: 993 604 372)

Kontakt oss