Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners Wealth Management AS

Din uavhengige rådgiver

Vi bygger hele vår tilnærming på uavhengighet, og våre klienter skal alltid være vår eneste oppdragsgiver. Derfor har vi etablert en forretningsmodell der vi har eliminert de viktigste interessekonfliktene. Dette mener vi må ligge til grunn for å kunne gi gode langsiktige råd som er basert på klientenes interesser og behov.

Les mer om uavhengig rådgivning

Vår visjon og våre klientløfter

Vår visjon i Söderberg & Partners Wealth Management er å jobbe proaktivt for deg i dag slik at du kan få en rikere og tryggere hverdag i fremtiden.

Våre klientløfter danner grunnlaget for å gjøre vår visjon mulig, og å levere på det vi tror på. Sammen med våre verdier skal de bidra til å heve kvaliteten på tjenestene vi leverer til våre klienter.

Les mer om vår visjon og våre klientløfter

Hvordan vi tar oss betalt

ESG

ESG står for EnvironmentalSocial og Governance, og kan oversettes til miljømessige forhold, sosiale forhold og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse. Dette er de tre nøkkelfaktorene som vurderes når man ser på de bærekraftige og etiske effektene av å investere i et selskaps egenkapital og gjeld.

Vi forventer høyere langsiktig avkastning ved å investere i selskaper og aktiva som bidrar til en bærekraftig utvikling av verdensøkonomien. ESG-hensyn er derfor bygget inn i våre løpende vurderinger og beslutninger om strategisk aktivaallokering og forvalterseleksjon. Noen ESG-faktorer vil være mer eller mindre relevante avhengig av aktivaklasse og investeringsunivers.

Les mer om våre ESG-hensyn

Konsesjoner og selskapsstruktur

Söderberg & Partners Wealth Management AS (org.nr.: 990 317 844) er et frittstående og uavhengig verdipapirforetak som tilbyr norske klienter finansielle tjenester og formuesrådgivning. Selskapet står under tilsyn av Finanstilsynet, og har konsesjon til å utføre investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning, ordreutførelse, samt mottak og formidling av ordre. Selskapet er en del av Söderberg & Partners-gruppen.

Les mer

Ledelse og kontaktpersoner

Ledergruppen i Söderberg & Partners Wealth Management AS har lang erfaring fra bransjen, og har i mange år jobbet med investeringsrådgivning og tjenester tilknyttet kapitalforvaltning. De sikrer at våre investeringsløsninger er av høy kvalitet.

Michael Vågen Sivertsen er administrerende direktør for Söderberg & Partners Wealth Management AS. Han har vært ansatt i selskapet siden 2017. Siden 1996 har han jobbet i ulike stillinger i ulike virksomheter innenfor finans- og rådgivningsbransjen, blant annet som finansiell rådgiver, direktør for forretningsutvikling, daglig leder og styreleder. Han er utdannet fra Handelshøyskolen BI og Heriot-Watt University.

Resten av ledergruppen

Styret

Styret står for den øverste ledelsen av Söderberg & Partners Wealth Management AS, og har ansvaret for at selskapet drives på en økonomisk forsvarlig måte og å føre kontroll over dette.

Styreleder i Söderberg & Partners Wealth er Tore Malme. Han har vært styreleder i selskapet siden 2017. Tore er grunnlegger av selskapet, og er i dag en av de største aksjonærene. Han er utdannet fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har erfaring siden år 2000 fra finans, investeringsvirksomhet og konsulentvirksomhet i blant annet Forvaltningshuset, Formuesforvaltning, MG Equity Partners og Boston Consulting Group.

Resten av styret

Kontrollfunksjoner

Söderberg & Partners Wealth Management AS står under tilsyn av Finanstilsynet, men har også egne interne og eksterne kontrollfunksjoner for å sikre kvaliteten i arbeidet vårt.

Finansiell informasjon

Söderberg & Partners Wealth Management AS

 

Årsregnskap for Söderberg & Partners Wealth Management AS:

Årsregnskap 2020.jpg

Årsregnskap 2021

Årsregnskap 2020

Selskapets gjeldende vedtekter: Trykk her

Söderberg & Partners Wealth Management AS er 100 % eiet av FH Kapital AS (org. nr.: 993 604 372)

Vår historie

Selskapet ble stiftet i 2006 for å tilby et alternativ til tradisjonell rådgivning med reell uavhengighet og langsiktighet som vårt fundament. Söderberg & Partners Wealth Management har i dag ca. 190 ansatte i Norge fordelt på våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim Stavanger, Kristiansand, Drammen, Ålesund, Tønsberg og Porsgrunn.

Les mer

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Våre kontorer

Söderberg & Partners Wealth Management holder til mange steder i landet. Her finner du kontorene nærmest deg.

Se våre kontorer

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Kontakt oss