Erfaringer fra tidligere interns

Internship 2023 Drammen

Intern: Marte Mina Gravdal 
Studie: Master i økonomi og administrasjon, NTNU 
Internship: 2023, Drammen 

Hvilke arbeidsoppgaver fikk du utdelt under ditt intern?

I løpet av internshippet har jeg fått tildelt varierte arbeidsoppgaver. I all hovedsak har jeg jobbet tett på rådgiverteamet og fått erfaring med rådgiverprosessen. I den forbindelse har jeg ringt til potensielle klienter og booket møter. I tillegg har jeg fått delta i klientmøter og interne fellesmøter, samt bidratt med å løse ulike klientcaser. I tillegg har jeg bistått leder med en rekke oppgaver, blant annet knyttet til teamutvikling og annet administrativt arbeid.

"Den beste erfaringen med å være intern hos SPWM er utelukkende det å bli godt mottatt og følelsen av å være del av et team."
Marte Mina Gravdal
Intern 2023 Drammen

Hvilke inntrykk har du fått av S&P WM?

Først og fremst har jeg fått erfare at S&P er et selskap under stadig utvikling som kontinuerlig er på jakt etter forbedringsområder og læring. Dette har vist seg på kontoret blant annet ved at de ansatte deler erfaringer og lærer av hverandre. Videre har jeg blitt inspirert av de ansattes evne til å heie hverandre frem og dra i samme retning. Dessuten bærer S&P tydelig preg av profesjonalitet som gjenspeiles av kvalitet i alle ledd, fra forberedelser i forkant av klientmøter til oppfølging av eksisterende klienter.

Hva var den beste erfaringen var med å være intern her?

Utelukkende det å bli godt mottatt og følelsen av å være del av et team. Ellers har jeg blitt vist en stor tillit gjennom å få muligheten til å løse utfordrende arbeidsoppgaver på egen hånd. Ikke minst er jeg takknemlig for å ha blitt kjent med så mange hyggelige og kunnskapsrike mennesker, som har lært meg utrolig mye i løpet av tiden min her.  

 

Internship 2023 Bergen

Intern: Amalie Fossli   
Studie: Siviløkonomi NHH 
Internship: 2023, Bergen

Hvilke arbeidsoppgaver fikk du utdelt under ditt intern?

I løpet av mitt internship fikk jeg varierte arbeidsoppgaver som krevde både selvstendig innsats og samarbeid med kolleger. Kjernen av min innsats var rettet mot et internt nøkkelprosjekt som hadde som formål å forbedre arbeidsprosessen. Her måtte jeg undersøke eksisterende rutiner ved å analysere intern data og engasjere meg i samtaler med rådgivere, noe som gjorde at jeg ble godt kjent med rådgivernes arbeidshverdag. Gjennom hele prosjektet opprettholdt jeg en produktiv dialog med daglig leder i Bergen, og dette banet vei for muligheten til å til slutt presentere mine funn direkte for CEO. 

I tillegg fikk jeg anledning til å delta i fellesmøter og i et eksklusivt seminar ledet av CEO og CIO. Dette seminaret ga meg verdifull innsikt i SPWMs rådgivnings- og investeringsstrategi, noe som var svært givende.

"Den mest verdifulle erfaringen under mitt internship hos S&P WM var de meningsfulle samtalene med kollegene. Disse samtalene ga meg ikke bare dypere innsikt i deres faglige kompetanse, men også muligheten til å bygge sterke relasjoner og et positivt sosialt arbeidsmiljø. "
Amalie Fossli
Intern 2023 Bergen

Hvilke inntrykk har du fått av S&P WM? 

SPWM er et selskap i imponerende rask vekst som er engasjert i å tilby førsteklasses tjenester til kundene sine gjennom høy faglig standard, positivt arbeidsmiljø og effektivt samarbeid på tvers av avdelinger og kontorer.  

Hva var den beste erfaringen var med å være intern her? 

Den mest verdifulle erfaringen under mitt internship hos S&P WM var de meningsfulle samtalene med kollegene. Disse samtalene ga meg ikke bare dypere innsikt i deres faglige kompetanse, men også muligheten til å bygge sterke relasjoner og et positivt sosialt arbeidsmiljø. Denne kombinasjonen av faglig og sosial interaksjon har styrket meg både profesjonelt og personlig. Jeg anbefaler absolutt på det sterkeste å søke internship her.  

Internship 2022 Oslo

Navn: Sondre Bunde
Alder: 25 år
Studie: Siv.Øk NHH
Internship: Sommer, 2022 Oslo

Hvilke arbeidsoppgaver fikk du utdelt under ditt Internship?

Jeg var i tre ulike avdelinger under mitt Internship. Først var jeg hos Investeringsavdelingen hvor jeg var en støtte med oversetting fra Redington, FX analyse og stresstest slides som ble vist under torsdagssesjonen. Dette var veldig relevant i henhold til studiet mitt, og det var fint å se at arbeidet jeg hadde gjort ble vist frem.

Deretter var jeg hos Forretningsstøtte hvor jeg arbeidet med konkurrentanalyser. Her fikk jeg kartlegge markedet og jeg fikk et godt innblikk i bransjen og hvordan selskapet er. I praksis så var det som å teste ut konsulent arbeidet, noe som også er relevant for studiet mitt.

De to siste ukene av internship oppholdet mitt, så var jeg hos Front hvor rådgiverne jobber. Her fikk jeg teste meg mer i det praktiske arbeidet, hvor jeg ringte rundt for å innhente klienter. Det var en god læring og erfaring med å være hos Front, og en egenskap som kan trenes! Ved å være først hos Investeringsavdelingen og hos Forretningsstøtte, så ble jeg mer tryggere når jeg skulle ringe rundt til klienter. Jeg fikk en god innsikt i selskapet, både av bakgrunnsinformasjon og risikoprofiler etc, slik at jeg visste mer hva jeg pratet om når jeg skulle innhente ulike klienter.

"Den beste erfaringen med å være intern hos S&P WM er at jeg lærte mye forskjellig – fond og investering, men også bransjen og «soft skills»."
Sondre Bunde
Intern 2022 Oslo

Hvilke inntrykk har du fått av S&P WM?

Spennende selskap i vekst, og det er mye som skjer fort! Mange nyansatte, og det er veldig gøy at det er et selskap som skal opp og frem. Det er enkelt å forstå strukturen i selskapet, en klar Front (rådgiverne) og en klar Backoffice, som støtter opp til Front. SPWM er også et profesjonelt miljø, med mange flinke folk i jobben. Alle er så engasjerte i fagfeltet sitt, og rådgiverne er veldig proffe ut mot sine kunder. Selskapet er en stor aktør i en stor bransje som kanskje ikke så mange studenter vet så mye om da Formuesforvaltning ikke er så veldig rettet mot studenter via karrieredagene.

Jeg opplevde SPWM ansatte som imøtekommende og hyggelige, de er genuint nysgjerrige på hva jeg driver med, og viser en oppriktig interesse med å stille spørsmål og slår av en prat ved kaffemaskinen. Det gjorde det veldig enkelt for meg å komme her til, og jeg ble ikke usikker.

I tillegg synes jeg det er veldig gøy at dere er opptatte av det sosiale i jobben, og at dere investerer mye på det.  Jeg synes også at det var veldig gøy å få bli med på det sosiale dere gjorde da jeg fikk bli mer kjent med de ansatte i enn litt annerledes setting. Hyggelig plass å være med hyggelige folk, mye gøy som skjer!

Hva er den beste erfaringen med å være intern hos S&P WM?

At jeg lærte mye forskjellig – fond og investering, men også bransjen og ”soft skills”. Jeg ble også bedre på klienthåndtering i Front. Et bredt spekter! Ikke minst sommerfesten dere arrangerte, og å dra ut etter jobb med teamet.

Internship 2022 Bergen

Navn: Sivert Foss
Internship: 2022, Bergen

Hvilke arbeidsoppgaver fikk du utdelt under ditt Internship?

I mitt internship i S&P WM jobbet jeg med flere interne prosjekter knyttet opp mot arbeidsprosessen og juridiske krav, samt en ekstern spørreundersøkelse. I tillegg til arbeidet med mine egne prosjekter fikk jeg også være med på alle fellesmøter, og et kundemøte der jeg fikk se hvordan dette ble gjennomført.

Under de interne prosjektene holdt jeg i praksis på med konsulentarbeid. Noe av arbeidet omhandlet å finne informasjon fra eksterne kilder. Hovedparten av arbeidet gikk ut på å snakke med rådgiverne hos S&P WM for å kartlegge eksisterende rutiner, og utarbeide nye standarder for hvordan arbeidet kunne gjennomføres. På grunn av at jeg jobbet tett opp mot rådgiverne, og arbeidsprosessen ble jeg godt kjent med både arbeidskollegaene mine, og hvordan de jobbet.

"De ansatte er faglig sterke, og imøtekommende, noe som gjorde at jeg fikk et stort faglig utbytte."
Sivert Foss
Intern 2022 Bergen

Utover dette gjennomførte jeg en ekstern undersøkelse blant eksisterende klienter. Dette var lærerikt da jeg fikk en mye bedre forståelse av hvem S&P WM sine klienter er, og forbedret mine egne «soft skills».

Hvilke inntrykk har du fått av S&P WM?

S&P WM er et selskap som er i stor vekst, og det var imponerende å se hvor raskt de har vokst i antall ansatte og AUM de siste årene. Da jeg visste lite om formuesforvaltning fra før var det særlig interessant å få innsyn i hvordan de jobber. De ansatte er faglig sterke, og imøtekommende, noe som gjorde at jeg fikk et stort faglig utbytte.

Utover det faglige var det et svært godt sosialt miljø, jeg opplevde en inkluderende gruppe som tok svært godt i mot meg. I løpet av mine tre uker hos S&P WM var jeg med på flere sosiale aktiviteter, og ble godt kjent med kollegaene mine sommeren 2022.

Hva er den beste erfaringen med å være intern hos S&P WM?

Jeg lærte mye om forskjellige fond, investeringsstrategier, og hvordan formuesforvaltning utføres i praksis, samt forbedret mine egne «soft skills». Det var også fantastisk gøy å være med på løpetreninger, sommeravslutning og en tur ut etter jobb med de andre rådgiverne. Jeg hadde en veldig morsom og lærerik tid hos S&P WM, og vil absolutt anbefale det til andre.

Internship 2021 Oslo

Navn: Sondre Sangnes
Internship: 2021, Oslo

Hvilke arbeidsoppgaver fikk du utdelt under ditt Internship?

Jeg fikk mange spennende arbeidsoppgaver som intern. Blant annet utarbeidet jeg en markedsanalyse av det Norske private banking segmentet da jeg jobbet i Forretningsstøtte-avdelingen, som jeg fikk presentert for ulike kontorer og ledergruppen. Jeg fikk jobbe tett med arbeidende styreleder på ulike interessante prosjekter, samt én analyse for investeringsavdelingen. Da jeg jobbet sammen med rådgiverne fikk jeg både ringe og delta i møter med potensielle nye klienter, noe som var ekstremt interessante erfaringer.

"Söderberg & Partners Wealth Management er et selskap med et veldig sosialt og aktivt miljø, samtidig som det er en kultur for å vokse og bygge hverandre opp."
Sondre Sangnes
Intern 2021 Oslo

Hvilke inntrykk har du fått av S&P WM?

Söderberg & Partners Wealth Management er et selskap med et veldig sosialt og aktivt miljø, samtidig som det er en kultur for å vokse og bygge hverandre opp. Jeg fikk veldig mange gode erfaringer, kontakter og venner gjennom å jobbe som en del av Oslo-kontoret høsten 2021 og vil absolutt anbefale andre studenter å søke. SPWM er et veldig godt sted å være for å møte flinke folk for å bygge kompetanse innen finans.

Hva er den beste erfaringen med å være intern hos S&P WM?

De beste erfaringene kom fra samtaler med kollegaer. Det er en veldig åpen kultur der alle tar seg tid til å dele erfaringer, kunnskap og råd. Må også nevne ekstremt gode treningsøkter med SPWM i regi av Martin Johnsrud Sundby etter jobb.

Internship 2021 Bergen

Navn: Fredrik Martens
Internship: Sommer 2021, Bergen

Hvilke arbeidsoppgaver fikk du utdelt under ditt Internship?

Som intern i S&P WM Bergen fikk jeg spennende og utfordrende arbeidsoppgaver allerede tidlig i internshipet. Jeg fikk blant annet i oppdrag å analysere kundeporteføljen og kundereisen. Mye av arbeidet gikk da ut på å snakke med rådgiverne og analysere data. Dette bidro til at jeg ble godt kjent med rådgiverne og deres arbeidsoppgaver, men fikk også forståelse for kundene og deres ønsker.

"I løpet av internshipet fikk jeg flere ganger diskutert mine funn og ideer med administrerende direktør og arbeidende styreleder sammen med daglig leder i Bergen."
Fredrik Martens
Intern 2021 Bergen

Videre i internshipet var jeg med på å opprette et rammeverk for kontorets 5-årsplane for å tydeliggjøre kontorets målsetning med en “bottom-up” approach, noe som også var svært lærerikt og interessant.

I løpet av internshipet fikk jeg flere ganger diskutert mine funn og ideer med administrerende direktør og arbeidende styreleder sammen med daglig leder i Bergen. Dette var givende og en utrolig god erfaring for videre karriere.

Hvilke inntrykk har du fått av S&P WM?

Jeg har et svært godt inntrykk av S&P WM. De har en imponerende vekst og er store nok til å dra nytte av stordriftsfordeler, hvilket er viktig innen forvaltning. Samtidig har S&P WM lokal tilstedeværelse hvilket jeg anser som et fortrinn.

Jeg vil også trekke fram at Bergenskontoret også har et utrolig godt arbeidsmiljø. Jeg opplevde at ansatte var glad i jobben sin, som videre bidro til å gjøre arbeidshverdagen enda kjekkere.  Bergenskontoret var også dyktige på å arrangere diverse sosiale aktiviteter, som sommerfest, ukentlig padel og interne konkurranser. 

Hva er den beste erfaringen med å være intern hos S&P WM?

Jeg lærte mye om formuesforvaltning, hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Dette er noe alle kan dra god nytte av og noe jeg tar med meg videre. 

Den beste erfaringen kommer som følge av den gode og åpne arbeidskulturen. Rådgiverne er åpne for nye ideer, som gjør at man har stor påvirkningskraft, selv som intern. Det er en veldig god følelse å kunne bidra i viktige prosjekter rett fra skolebenken.

Jeg anbefaler på det sterkeste å søke internship eller fast jobb hos S&P WM. Det er en lærerik og en kjekk opplevelse.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish