Offentlige anskaffelsesprosesser

2 mai 2022
40:26
Kommunal tjenestepensjon er et komplekst fagfelt og anbudsprosessene kan oppleves som krevende da det er mange forhold som må tas hensyn til. I dette webinaret gir vi deg gode tips for å gjennomføre en effektiv og vellykket anbudsprosess

I dette webinaret rettes fokus på selve prosessen rundt innkjøp av offentlig tjenestepensjon. Alt fra vedtak i kommunen, anskaffelsesprosedyre, konkurransedokumenter, innkjøpsregler, hvem som skal involveres i ulike steg og ikke minst når bør man komme i gang med prosessen for å komme i havn med en mest mulig vellykket anbudsprosess.

Dette er det andre av to webinarer for offentlig sektor vi har holdt. I dette webinaret gir vi deg gode tips for å gjennomføre en effektiv og vellykket anbudsprosess.

Erfaringer fra kommunedirektør i Bjørnafjorden kommune

I 2021 gjennomførte Söderberg & Partners et vellykket anbud på tjenestepensjonen til Bjørnafjorden kommune. 

I begge webinarene møter du kommunedirektør Christian Fredrik Fotland, som har bistått oss med gode refleksjoner rundt hvordan Bjørnafjorden opplevde denne prosessen.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish