Internasjonale forsikringsløsninger

9 mai 2022
29:57
Söderberg & Partners reduserer forsikringskostnadene og påser at virksomheten er complient i alle land.

Internasjonalt selskap - internasjonal risiko

Når virksomheten strekker seg utenfor Norges medfører dette nye utfordringer med hensyn til risiko og forsikringsløsninger. Det er viktig man har en strategi for hvordan selskapet ønsker å håndtere risiko, både på konsern-nivå og lokalt. Ikke bare ansvarseksponering og dekning for eiendeler er risikoer man må kartlegge, men også å sikre lovmessig markedsmessig dekning for ansatte i alle land man har virksomhet i. Ansatte som ønsker å ha arbeidsplass utenfor Norge er også en situasjon hvor bedriften må se på risikoen dette innebærer.

Vårt webinar om internasjonal forsikring tar opp områder man må være bevisst på når selskapet har multinasjonal risikoeksponering.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish