Garantiforsikring for næringslivet

10 mar. 2022
37:45
Webinar med tema Garantiforsikring for næringslivet, med fokus på NS garantier.

Webinaret passer for alle som jobber med, eller som har interesse for garantier og/eller sikkerhetsstillelse. 

Til forskjell fra bankgarantier knytter garantiforsikring ikke opp eiendeler som sikkerhet i balansen. Dette gjør garantiforsikringer til et nyttig og fleksibelt verktøy for mange. 

I Söderberg & Partners har vi meget god oversikt over garantileverandører som leverer inn til det norske markedet, både de som er representert med lokal tilstedeværelse gjennom avdelingskontor og agenter i Norge, og andre utenlandske selskap som leverer direkte inn i Norge. Forutsetning er selvfølgelig at alle kan levere iht. norsk rett.

I tillegg er det også garantier norske selskaper må stille til utenlandske mottakere, og da gjerne med lokal rett som forutsetning. I dette har vi også meget god erfaring og gode, solide samarbeidspartnere.

Webinaret har fokus på NS Garantier (Norsk Standard) i tillegg til en generell gjennomgang om tilnærming til garantiforsikring.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish