Det kommunale tjenestepensjonsmarkedet

28 apr. 2022
15:05
I dette webinaret retter vi fokus på konkurransesituasjonen innenfor kommunal tjenestepensjon.

Kommunal tjenestepensjon er et komplekst fagfelt og anbudsprosessene kan oppleves krevende. I tillegg har konkurransesituasjonen innenfor kommunal tjenestepensjon fått mye oppmerksomhet de siste årene.

Dette er det første av to webinarer for offentlig sektor vi har holdt. I dette første webinaret retter vi fokus på konkurransesituasjonen innenfor kommunal tjenestepensjon.

Erfaringer fra kommunedirektør i Bjørnafjorden kommune

 I 2021 gjennomførte Söderberg & Partners et vellykket anbud på tjenestepensjonen til Bjørnafjorden kommune. 

I dette webinaret møter du kommunedirektør Christian Fredrik Fotland, som har bistått oss med gode refleksjoner rundt hvordan Bjørnafjorden opplevde denne prosessen.

 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish