Michael V. Sivertsen og Heidi Kildal

Investert podcast
#13: Egen pensjonskonto – dine muligheter, ditt valg

25 jan. 2024
24:21
Egen pensjonskonto(EPK) representerer en etterlengtet regelendring. I denne episoden er vertsskapet halvvert, men Heidi har med seg Christian Carlem, daglig leder i Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning. Sammen diskuterer de ikke bare hva EPK er og hva den innebærer, men også hvorfor denne pensjonsordningen er så kjærkommen. De går også inn på det nylig presenterte forslaget om en ny pensjonsreform som kom før jul.
Heidi Kildal
Heidi Kildal 
Advokat og partner

Har du noen spørsmål eller temaer du ønsker vi skal ta opp i neste episode? Send oss en e-post til podkast@soderbergpartnerswealth.no.

Disclamer

Söderberg & Partners Wealth Management AS sin podcast skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Söderberg & Partners Wealth Management AS er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne podcasten.

Få det siste, først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter direkte til innboksen din.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish