Kraftig økning
Skadesaker og anmeldelser knyttet til kredittforsikring

Etter flere år med nedgang i antall konkurser, ble 2022 året da trenden snudde. Økningen i antall konkurser er ventet å fortsette i 2023.

Uavhengig om salget er nasjonalt eller internasjonalt; Post Covid, energipriser, inflasjon, renteøkninger og krig midt i Europa, er noe alle bedrifter i Norge berøres av. Videre forventes det at også forbrukere i hele Europa vil gå et utfordrende år i møte, noe som igjen vil sette press på flere bransjer i Norge.

- Vi er fortsatt et godt stykke bak toppåret for antall konkurser som vi hadde før pandemien i 2018, men økningen nå er markant, og ventet å øke ytterligere fremover, sier Marcus Engelberg, ansvarlig megler på kredittforsikring. - Vi merker en kraftig økning i antall skadesaker og anmeldelser knyttet til konkurser, sier han. 

I følge Creditsafe er den store konkursdriveren bygg og anlegg, mens serveringsbransjen, detaljhandel-/agentur- og engrosvirksomhet er de bransjene med størst økning i antall konkurser.

Kredittforsikring som sikring mot tap

Kredittforsikring kan sikre bedriften mot tap som følge av konkurser. Rådgivning rundt kredittrisiko, kredittsyring og kundekontroll er noe vi i Söderberg & Partners har bred erfaring med. Våre rådgivere og meglere er veldig bevisst på å se etter denne type risiko, og for en del bedrifter vil en kredittforsikring være å anbefale.

Kort fortalt kan en kredittforsikring sikre bedriften din mot tap på fordringer som skyldes en konkurs, insolvens eller av at kunden av andre grunner ikke er i stand til å betale. En kredittforsikring blant våre kunder, brukes som et styringsverktøy for å sikre og øke veksten i selskapet. Forsikringen vil kunne brukes som et betydelig konkurransefortrinn, hvis den benyttes riktig.

- Vi opplever fortsatt kredittforsikringsmarkedet som meget sunt, hvor det er muligheter for å oppnå gode vilkår, priser og dekninger skreddersydd til den enkelte bedrift, avslutter Marcus.

Vil du vite mer om kredittforsikring kan være noe for deg, eller ønsker du å høre erfaringen fra en bedrift som opplevde at en av deres mest trofaste og lojale kunde plutselig gikk konkurs?

Les mer her: Kredittforsikring

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish