Øking i antall konkurser – kredittforsikring et viktig virkemiddel

I følge tall fra data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet, økte antall konkurser i Norge med 18% i 2023 sammenlignet med året før. Trenden ser ut til å fortsette i 2024. Usikkerhet i markedet fører til at mange bedrifter har behov for å sikre sine verdier. Kredittforsikring kan være ett av virkemidlene.

- Vi vil nok i 2024 se høyere konkurstall enn det vi gjorde i 2019, som var et rekordår med tanke på konkurser. Det sier Marcus Engelberg, leder for kredittforsikring i Söderberg & Partners.

- Det vil fortsatt være tøft for mange entreprenører og bransjer som leverer innenfor nybygg og hytter. Her er vi avhengig at det begynner å bygges igjen. Samtidig ser vi at konkurstallene stiger kraftig hos våre største handelspartnere globalt, som også gjør situasjonen mer krevende enn på lenge. Størst økning forventer vi dog vil være innenfor detaljhandelen, hoteller og restauranter, fortsetter Engelberg.

Størst økning i antall konkurser forventes innenfor detaljhandelen, hoteller og restauranter.
Marcus Engelberg
Leder, kredittforsikring i Söderberg & Partners

I perioder med økonomisk nedgang og usikkerhet, kan kredittforsikring være et viktig verktøy for å beskytte seg mot mulige tap og opprettholde finansiell stabilitet. Det gir en ekstra sikkerhetsbuffer som kan være avgjørende for å håndtere utfordringene i et krevende marked.

En kredittforsikring er ikke bare en forsikring. Bruker du en kredittforsikring riktig er det et styringsverktøy som vil sikre din bedrift lønnsom vekst over tid og merverdien er betydelig.
Marcus Engelberg
Leder, kredittforsikring i Söderberg & Partners

Kort om fordelene

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish