Ansettelser utenlands skaper hodebry og økt kostnadspress

18 jan. 2024
Bedrifter som planlegger å ha, som allerede har ansatte et eller flere steder ute i verden, eller som henter arbeidskraft inn til Norge, opplever dette som svært ressurskrevende.

Når det gjelder forsikring og lovpålagte ordninger handler det om krav og behov når ansatte arbeider i et land, eller reiser mellom ulike land, uansett nasjonalitet eller opphavsland. Dette gjelder også for internasjonale reiser, utstasjonering, midlertidige oppdrag eller andre former for engasjement og ansettelser med grensekryssende aktiviteter.

Uten nødvendig kunnskap pådrar man seg stor risiko, og står i fare for både økonomiske tap og å miste verdifull arbeidskraft.

Her er noen nøkkelfaktorer det er viktig å være klar over:

Lokal eller internasjonal tilpasning av risiko?

Evaluering av risikoen knyttet til global mobilitet krever kompetanse og erfaring. Det er avgjørende å ha riktige forsikringstjenester for å sikre de ansatte best mulige løsninger når de møter utfordringer i utlandet. Bilaterale skatte- og trygdeavtaler kan gi store besparelser, men også dyrbare ineffektive løsninger man ikke er tjent med.

Desentralisert og lokalt landbasert er kostbart

Norske bedrifter velger å la lederne lokalt i hvert land løse personalforsikringsbehovene for å sikre at bedriften har tilstrekkelige lovpålagte løsninger for ansatte. Å være stor arbeidsgiver i Norge, men liten arbeidsgiver i hvert land der ute, medfører høyere lokale premier og ofte innskrenket dekning i forhold til behovet som gjelder. Multinasjonale ordninger hindrer risikovolatilitet og demper presset på lokale forsikringspremier.

Skape effektiv administrasjon

Administrasjon av forsikringsløsninger på tvers av land er ressurskrevende. Sentralisering av multinasjonale prosesser sparer tid og ressurser for arbeidsgivere, samtidig som det sikrer best mulig dekning og servicekvalitet. Tilgang og innsikt i forsikringsprogrammene gir bedre oversikt. Hva koster personalveksten? Hva er konsekvens av en nedskalering eller flytting av virksomhet fra ett land til ett annet?

Medarbeidertilfredshet 

Forsikring og pensjon er en viktig faktor for å sikre god og høy medarbeidertilfredshet og trygghet. Spesielt viktig er dette under internasjonale oppdrag eller for lokalt ansatte i andre land. Å imøtekomme behovene til en global mobil arbeidsstyrke, og dermed forbedre den generelle medarbeideropplevelsen, er helt avgjørende, og blir viktigere og viktigere i årene som kommer.

Nettverk og lokalkunnskap

Navigering i nasjonale forsikringsmarkeder i ulike land er utfordrende. Lokal markedskunnskap og forsikringsløsninger i tråd med lokale krav er viktig.

Forsikringsmegler

I øvrige Europa er andelen bedrifter som bruker forsikringsmegler opp mot 98%, mens i Norden ligger den under 25%. Hva dette skyldes er noe uklart. Det som imidlertid er klart, er at det øker risikoen for bedrifter når det gjelder under- og overforsikring og mangel på forsikringer som samsvarer med lokale og internasjonale krav.  Skreddersydde løsninger gjennom en forsikringsmegler sikrer bedrifter nødvendig dekning, tar hensyn til de spesifikke lokale krav, og hensyntar risiko knyttet til lokale og internasjonale arbeidsforhold og reiseaktiviteter.

I Söderberg & Partners har vi et eget Global Mobility-team med spesialister som forhandler med forsikringsleverandører over hele verden. Kontakt en av våre rådgivere og få en vurdering av ditt selskapets behov og mulige løsninger.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish