Söderberg & Partners Advokatene
Skattefrie goder for styremedlemmer og ansatte

8 jan. 2024
Goder som styremedlemmer og ansatte mottar fra et selskap medfører lønnsbeskatning (og arbeidsgiveravgift for selskapet), eventuelt utbytteskatt om man også er eier av selskapet. Dette gjelder både for kontante uttak og andre private fordeler.

Det finnes likevel noen skattefrie unntak som kan være verdt å få med seg, og vi har oppsummert de unntakene vi opplever som mest relevant i denne artikkelen.

Noen av unntakene er veldig klare, mens noen er av skjønnsmessig natur. Skulle du være usikker, anbefaler vi å gi fullstendige opplysninger i skattemeldingen, så unngår både du og selskapet risiko for eventuell tilleggsskatt om du er uheldig og bommer på reglene.

Gaver

Årlige gaver til styremedlemmer og ansatte

Et selskap kan hvert år gi skattefrie gaver opptil kr 5 000 (totalt i løpet av året). Her kan man f.eks. gi et gavekort på Vinmonopolet eller annen butikk du foretrekker, så lenge ikke gavekortet kan løses inn i kontanter.

Er du styremedlem eller ansatt i flere selskap, kan du motta skattefri gave på kr 5 000 fra hvert av selskapene.

Jubileumsgave

Selskapet kan også gi skattefri gave med verdi inntil kr 4 000 per år til ansatte og styremedlemmer i anledning av f.eks. bryllup, mottaker fyller 50, 60, 70 år osv. eller mottaker slutter etter minst 10 år i bedriften. Utgjør verdien mer enn kr 4 000, skattlegges det overskytende beløpet som lønn.

Gave for lang tjenestetid

Du kan som ansatt eller styremedlem også motta skattefri gave fra selskapet til en verdi av inntil kr 8 000 skattefri når gaven gis i anledning av at du har minst 20 års tjenestetid i bedriften. Deretter kan slike gaver gis etter minst 10 års ytterligere tjenestetid, således etter f.eks. 30, 40 og 50 års tjenestetid i selskapet. Utgjør verdien av gaven mer enn kr 8 000, skattlegges det overskytende beløpet.

Selskapet velger selv hvem som skal motta gave, det må ikke være en generell ordning.

Rabatter

Rabatt på varer og tjenester

Om selskapet ditt produserer eller selger varer eller tjenester, kan det gi skattefri personalrabatt på slike varer eller tjenester på opptil kr 8 000 i året. Kombinert med årlig gave på kr 5 000 kan et styremedlem eller ansatt motta f.eks. gratis varer med verdi på opptil kr 13 000 per år.

Firmabil

Firmabil som brukes privat

Om selskapet eier eller leaser bil, men du bruker bilen privat, er dette en skattepliktig fordel for deg. Her skattlegges du etter et nokså detaljert og standardisert regelverk.

Hvorvidt det lønner seg at selskapet stiller bil til disposisjon for deg eller du tar ut ekstra lønn eller utbytte for å dekke bilkostnadene selv, avhenger gjerne etter hvor mye bilen benyttes privat. Et alternativ er å motta kilometergodtgjørelse, som er skattefri med kr 3,50/km (2024).

Telefon og internett

Mobil- og bredbåndsabonnement

Mobil- eller bredbåndsabonnement som dekkes av selskapet er en skattepliktig fordel for deg. Har du et tjenstlig behov for slikt abonnement skal den skattepliktige fordelen begrenses til kr 4392 i året, uavhengig av faktisk pris på abonnementet (tilleggstjenester kan dekkes med opptil kr 1 000 i året). Om du får dekket mobilabonnement eller bredbånd, eller begge deler, er inntektstillegget det samme, dvs. kr 4392.

Utstyr

Mobiltelefon, PC og datautstyr

Privat bruk av datautstyr (PC, nettbrett, programvare) og mobiltelefon som selskapet eier, er skattefritt når det er et tjenstlig bruk for slikt utstyr.

Avis

Avisabonnement

Er det relevant for deg som styremedlem eller ansatt å lese f.eks. Dagens Næringsliv eller Finansavisen, kan selskapet dekke dine abonnement på dette skattefritt. Her er terskelen for skattefritak satt lavt.

Helsetjenester

Helsetjenester

Bedriftshelsetjeneste/bedriftslegeordning (forebyggende helseundersøkelser), influensavaksine og røykeavvenningskurs kan dekkes skattefritt for styre og ansatte.

Bedriftshytte

Bedriftshytte

Ansatte kan skattefritt benytte fritidseiendom eid av selskapet når slik bruk anses som et rimelig velferdstiltak. Utgangspunktet er at selskapet må ha minst 10 ansatte for at fritidseiendommen kan regnes som bedriftshytte. De ansatte må også ha lik tilgang til en slik bedriftshytte. Det godtas også at flere selskaper disponerer en bedriftshytte sammen og slik oppfyller vilkåret om minst 10 ansatte.

I andre tilfeller vil det normalt være ugunstig med privat fritidseiendom i eget selskap, særlig med de innstramminger i skatteloven som forventes fra 1. januar 2025 («monsterskatten»).

Helgetur, julebord og andre tilstelninger

Rimelige velferdstiltak

Et selskap kan under gitte vilkår dekke rimelige velferdstiltak for styre og ansatte, f.eks. felles helgeopphold på hotell eller julebord. Et slikt rimelig velferdstiltak kan ikke inneholde mer enn to overnattinger.

Er du eneeier av selskapet, eventuelt eier sammen med ektefelle eller samboer, gjelder ordningen med skattefrie velferdstiltak kun om selskapet har minst en heltidsansatt som ikke har nær familiær tilknytning til deg.

Innholdet er utarbeidet av Söderberg & Partners Advokatene AS og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål med oss eller annen kompetent rådgiver.

Få det siste, først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter direkte til innboksen din.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish