Söderberg & Partners Advokatene
Skattefri julegave til deg - fra "deg"

9 des. 2022
Nå som det nærmer seg jul, er det verdt å merke seg at grensen for hva du som ansatt eller styremedlem kan motta i skattefri gave fra ett selskap er kr 5 000. Sitter du selv som styremedlem, eller har familiemedlemmer som sitter i styret i selskapet ditt, er dette en hyggelig regel å benytte i førjulstiden

Hvem omfattes?

Skattefritaket gjelder for alle som er ansatte eller er styremedlemmer i et selskap. Det er ikke et krav om at selskap må ha ansatte, hvilket innebærer at ordningen også kan benyttes i rene holdingselskap. De som er styremedlemmer i flere selskaper, også i en konsernstruktur, kan motta skattefri gave fra hvert selskap de har verv i.

Ikke kontanter

Gaven kan ikke bestå i penger, men må være en naturalytelse. Eksempler på en slik naturalytelse kan være at selskapet refunderer utgifter mot kvittering, eksempelvis til en privat middag, en konsert- eller teateropplevelse, et treningsabonnement, eller alternativt gir bort gaver som vin eller et gavekort som ikke kan løses inn i penger.

Merk at beløpsgrensen på kr 5 000 gjelder samlet per ansatt/styremedlem for hele året, og ikke per ytelse. Har man fått oppmerksomhetsgaver av «bagatellmessig verdi» i løpet av året, typisk blomster, konfekt eller vin innenfor et rimelig nivå, inngår likevel ikke slike gaver med i beløpsgrensen.

Ikke krav om generell ordning

Fra og med inntektsåret 2021 er det ikke lenger krav om at gaven måtte gis som en generell ordning i bedriften. Selskapet står altså nå fritt til å velge hvem av de ansatte eller styremedlemmene som skal få yte godt av gaveordningen.

Et gunstig «kinderegg»

Ettersom gaven er skattefri for mottakeren, inngår den heller ikke i grunnlaget for beregningen av arbeidsgiveravgift. Når man legger til at kostnadene er fradragsberettiget for selskapet – dog ikke med fradrag for inngående merverdiavgift, må man kunne kalle denne regelen et «kinderegg». Merk også at denne gunstige gaveregelen kan kombineres med andre skattefrie ytelser fra arbeidsgiver, som personalrabatter opptil kr 8 000 per år eller jubileumsgaver.

 

Skatteadvokatene ønsker med dette alle våre klienter en riktig

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

 

Med vennlig hilsen

Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelse

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish