Söderberg & Partners Advokatene
Betaling av restskatt – når bør det foretas?

8 mai 2023
Mange av oss ender opp med en restskatt, og da er spørsmålet – skal du vente til den forfaller eller er det noe å spare ved å innbetale den tidligere slik at du unngår renter?

Svaret er at har du muligheten, så er det fornuftig å innbetale den senest 31. mai.

Fristen er 31.mai

Fristen for frivillig innbetaling av restskatt uten renter, er 31.05 og gjelder for alle. Den gjelder altså uavhengig av hvilken frist du har for levering av skattemeldingen eller om du skulle ha fått utsettelse med selve leveringen frem til 30.06.

Av den detaljerte skattemeldingen (nederst på din skattemeldingsside) vil du se at restskatten er summen av beregnet skatt redusert med forskuddstrekk og eventuell forskuddsskatt og så kommer et rentetillegg.  Dette rentetillegget slipper du ved innbetaling innen 31. mai, men innbetalingen er frivillig. I noen tilfeller må skattekontorets merknader besvares før du får opp en skatteberegning.

Av skattemeldingen fremgår både kontonummer og KID nummer for den som vil innbetale restskatt før den faktisk forfaller til betaling over sommeren.

Hvordan beregnes rente på restskatt?

For skatteoppgjøret for 2022 er rentesatsen på restskatt 2,15 prosent regnet fra 01.07.22 og frem til den dagen som er forfallet for første termin for innbetalingen din etter at skatteoppgjør foreligger. Tidligste forfall for restskatt for 2022 er 20.08.23 og den beregnede renten på skatteoppgjøret forutsetter denne datoen. Det vil si, ved et senere skatteoppgjør blir restskatten tillagt renter, høyere.

Ved skatteoppgjøret for 2020 var satsen for renter på restskatt 0 prosent og for 2021 var den 0,39 prosent. Årsaken til at rentesatsen for restskatt for 2022 er såpass mye høyere enn de to foregående år, er at rentesatsen beregnes ut fra styringsrenten i Norges Bank pr. 01.01. i skattefastsettelsesåret (2023) redusert med 22 prosent (avrundet til nærmeste hundredel): = 2,75 – (2,75 x 22 prosent) = 2,145 som avrundes til 2,15.

Siden rentetillegget allerede er redusert med den skatteeffekt vanlig rente ville hatt, er rente på restskatt ikke fradragsberettiget.

Restskatt for ektefeller

Normalt pleier den foreløpige skatteberegningen å være til å stole på, med en svært viktig presisering: For ektefeller der en eller begge har gjort justering på formuen sin, så vil det bli beregnet en ny formueskatt for begge ektefellene, og derfor er skatteberegningen først korrekt når begge har levert. Så når den første ektefelles leverer vil dennes formueskatt bli justert ved den annen ektefelles levering og vil derfor kunne endres noe. 

Skal restskatten da beregnes nøyaktig må den som har levert først vente til den andre har levert og så gå inn igjen å se hva skatten ville ha blitt om det ble levert på nytt.

Lønner det seg å innbetale restskatt før forfall?

Ved å innbetale restskatt innen 31.05.23 slipper du rentetillegget. Er restskatten eksempelvis kr 100.000, vil du slippe et rentetillegg på kr 2.445 dersom du ville fått dato for første forfall 20. august (rentetillegget blir mer enn kr 2.150 siden renteperioden er over ett år). Kommer slikt først forfall senere enn 20. august vil rentetillegget øke.


I den renteberegningen som er foreløpig beregnet er det lagt til grunn et noe senere og mer gjennomsnittlig forfallstidspunkt.  

Alternativet til å innbetale tilleggsforskudd vil for mange være å la pengene bli stående på bankkonto. For at bankkontoen din skulle gitt deg avkastning etter skatt med kr 2.445, dvs kr 3.135 før skatt, for perioden fra 31.05 til 20.08 (81 dager) måtte renten ha vært kr 38,7 pr dag, dvs kr 14.126 pr år, som tilsvarer en innskuddsrente med 14,1 prosent – og det er det ingen som har.

 Jo senere forfallet kommer, desto mindre blir kravet til alternativ rente på bankkonto, – men seneste utlegg bør gi et forfall 7. november og da er kravet for sammenlignbar rente i bank 8,5 prosent.

Vår anbefaling - Betal innen 31. mai

Så ja, det lønner seg å innbetale restskatt innen 31.05 i år. Men dersom styringsrenten igjen skulle falle, kan anbefalingen for senere inntektsår bli en annen.  

Og når du først foretar en innbetaling så kan det være greit å vite at restskatt som er på kr 99 eller lavere ved ordinært skatteoppgjør – den ettergis. 

 

Innholdet er utarbeidet av Söderberg & Partners Advokatene AS og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål med oss eller annen kompetent rådgiver.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish