Multinasjonale virksomheter

Vårt internasjonale team hjelper multinasjonale selskaper med å sikre sin virksomhet, eiendeler og sine ansatte hvor som helst i verden. Gjennom våre verdensomspennende partnerskap kan vi kombinere globale forsikringsløsninger med lokal tilstedeværelse og ekspertise. Vi hjelper våre kunder med å bygge sterke grenseoverskridende forsikringsprogrammer.

Våre internasjonale team

Vi har etablert egne internasjonale team i respektive land. Disse teamene samarbeider som kollegaer for å gi våre multinasjonale kunder unik verdi. Det er viktig å bygge tette relasjoner med lokale partnere for å gi de beste løsningene og dataflyten til og for våre kunder. Den opplevde verdien i kollektive prosesser danner fundamentet også for våre samarbeid med ekspertise utenfor Norden.

Viktig samarbeid på tvers av landene

Vår måte å samarbeide på tvers av landegrensene har fanget oppmerksomheten fra forsikringsverdenen forøvrig. Vår vesentlige internasjonale erfaring og markedsposisjon i Norden har gjort Söderberg & Partners til den foretrukne nordiske partner for de aller største uavhengige meglernettverkene i verden. Alle globale partnere blir grundig evaluert. Dette er for å sikre at alle involverte parter er juridisk og finansielt robuste, har sammenfallende verdier i sitt arbeid og høye lokale standarder.
Les mer

Bli kontaktet av en rådgiver

Har du spørsmål rundt forsikringsløsninger for deg eller din virksomhet?
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish