Skatt, arv og generasjonsskifte

Velkommen til Söderberg & Partners Advokatene. Vi er spesialister innen skatt, arv- og familierett og inngår som en del av spesialistteamet knyttet opp mot din formuesforvaltning i Söderberg & Partners Wealth Management. Vi sørger for å holde deg løpende oppdatert om regelendringer og viktige fokusområder gjennom nyhetsbrev, webinarer og seminarer, og deltar gjerne i et kundemøte for å finne den beste løsningen for deg og din familie.

Skatt

Våre advokater kan hjelpe deg med løpende skattespørsmål, og eventuelt bistand med å endre skatten for tidligere år. Ulike investeringsobjekter skattlegges ulikt, og noen bør eies via et eget selskap mens andre bør eies privat. Vi kan gi deg svaret på hvordan du bør organisere deg mest skatteoptimalt og om mulig uten å utløse skatt.

Arv

Vet du hvem som arver deg den dagen du dør? Eller hva du arver dersom din partner dør først? Mange bør lage et testament for å sikre sine nærmeste, ikke minst de som er samboere har særkullsbarn eller barn med særlige behov. Vi kan gi deg alternativene og utarbeide ditt testament i tråd med dine ønsker.

Generasjonsskifte

Et generasjonsskifte er ofte en modningsprosess for alle involverte, og krever god planlegging. Ikke minst gjelder ved overføring av aksjer i ditt eget selskap eller i en familiehytte. Vi kan bistå med både med struktureringen og de nødvendige dokumentene.

Söderberg & Partners Advokatene AS

Vi er skattespesialister med særlig fokus på; 

  • Skatteoptimale eierstrukturer
  • Planlegge for fremtidige eier- og generasjonsskifter, og
  • Etablering av det vi kaller et legalt sikkerhetsnett for deg og din familie

Det legale sikkerhetsnettet omfatter både utarbeidelse av fremtidsfullmakt, testament, ektepakt/samboeravtale og for de fleste også en aksjonæravtale. Dette for å skape en forutberegnlighet på hvem som i fremtiden kan eie eller kontrollere dine eiendeler i tilfelle et samlivsbrudd, alvorlig sykdom eller dødsfall. Vi hjelper deg også med å skreddersy en løsning som er i tråd med dine ønsker og behov. 

Andre tema vi ofte diskuterer er; 

  • Hvordan skattelegges ulike investeringsobjekter?
  • Hva bør eies privat eller av et selskap?
  • Hvordan kan du eller din bedrift skattefritt etablere en skatteoptimal eierstruktur?
  • Hvordan involvere neste generasjon? SKal de eie eller forvalte verdiene du har skapt?
  • Er det behov for nå å legge til rette for mulige og fremtidige skatteendringer?

Våre dyktige advokater er alle spesialister innen skatt, arv og familierett. Vi har mange års erfaring fra både skatteetaten og privat advokatvirksomhet i EY ( Ernst & Young), Selmer og Formue Advokater AS. Vi har også erfaring som advokater i henholdsvis Danske Bank og Skattebetalerforeningen.

Generasjonsskifte nå?

Mange frykter at arveavgiften kan komme tilbake. For våre klienter ligger en stor del av formuen i et heleid holding-/investeringsselskap. Dette er verdier det typisk er aktuelt å overføre tidlig i prosessen, ettersom du skattefritt kan etablere flere aksjeklasser med ulik rett til stemme- og utbytterett. Dermed kan du fortsatt sikre deg full kontroll i selskapet, selv om en vesentlig del av aksjene overføres neste generasjon.

Skulle arveavgiften komme tilbake, er det imidlertid viktig at aksjene barna har fått har en tilstrekkelig utbytterett til at rådigheten til aksjene er overført før gjeninnføringen. Mye av planleggingen og tilretteleggingen kan starte nå, mens selve gjennomføringen kan utsettes til man finner tiden moden – for både giver og mottaker.

Slik kan vi hjelpe deg

"Våre advokater hjelper deg gjerne med løpende skattespørsmål og tilrettelegging for fremtidige eier- og generasjonsskifter, samt etablering av et legalt sikkerhetsnett for hele familien med blant annet fremtidsfullmakter og testament"

Advokat og Partner Toril Jørgensen

Toril Haustad Jørgensen, partner og daglig leder i Söderberg & Partners Advokatene.

 

Legalt sikkerhetsnett

Et legalt sikkerhetsnett er viktig for å sikre deg og familien kontroll og fremtidig eierskap av dine eiendeler uavhengig av dødsfall, alvorlig sykdom eller samlivsbrudd. Nødvendige dokumenter kan være fremtidsfullmakt, testament, ektepakt/samboeravtale, aksjonæravtale, og eventuelt gavebrev ved overføringer av midler i levende live. Dokumentene regulerer ulike hendelser. Avhengig av din situasjon, bør du uansett etablere fremtidsfullmakt og testament.

Ønsker du å bli kontaktet av en rådgiver?

Fyll inn skjemaet hvis du ønsker å snakke med oss, så vil vi ta kontakt med deg så fort vi har anledning. Normalt innen 1-2 virkedager. Du kan også kontakte sentralbordet på telefon 22 44 77 00, våre åpningstider for sentralbord er mellom 09.00 - 17.00 mandag til torsdag, og 09.00 - 15.00 fredager.

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at Söderberg & Partners Wealth Management sender deg nyheter, webinarinvitasjoner og annen relevant informasjon, og at de bruker din e-post adresse til å gjøre dette. Du kan når som helst melde deg av via linken som blir inkludert i alle utsendelser eller sende en e-post til personvern@soderbergpartnerswealth.no for retting eller sletting av informasjon.

Les mer om hvordan Söderberg & Partners Wealth Management håndterer dine personopplysninger.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish