Meld krav

Dersom leieforholdet er ferdig og du som utleier har et krav rettet mot leietaker, kan du melde ditt krav mot leietaker her.

Fyll ut skjema

For å melde kravet må du ha leiekontrakt og garantidokumentet tilgjengelig digitalt. Om du har spørsmål når det gjelder innmelding av ditt krav kan du kontakte Claims Link AS på telefon: 67 83 51 30 eller mail: leiegaranti@claimslink.no

Du finner garantinummer på garantidokumentet.

For- og etternavn til utleier

Telefonnummer til utleier

E-post til utleier

Leieforhold

Skriv dato når leietaker flyttet ut. (DD/MM/ÅÅÅÅ)

Skriv inn når oppsigelsesdatoen utløper. (DD/MM/ÅÅÅÅ)

Man kan kun kreve maks garantibeløp.

For utbetaling.

Vi behøver at du legger ved: Leiekontrakt, garantidokument, spesifisert kravsoppstilling og utflyttingsprotokoll dersom det foreligger. Eventuelt andre dokumenter. Viktig informasjon: Flere filer kan velges, men du må legge de til samtidig. Filnavnet må bare inneholde små bokstaver. Maksimal samlet filstørrelse kan ikke overstige: 14 MB. Filer som er større enn det, må sendes til leiegaranti@claimslink.no

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish