Skip to main content Skip to main navigation

Markedskommentar for mars 2021

Markedskommentar for mars 2021

12 april · 2021

Risikoaktiva hadde samlet sett en positiv måned i mars, der verdensindeksen steg med 2,7 prosent i lokal valuta. Inflasjonsforventninger har trukket lange renter videre opp. Smittetallene faller globalt, men muterte virus har fotfeste i mange land. Enkelte regioner er i gang med gradvis gjenåpning, mens andre er på n-te runden med nedstengninger.

 

 

En splittet verden

Antallet globale smittetilfeller er fallende, men det er stor variasjon på tvers av regioner. I land som USA og Storbritannia er gjenåpningen allerede forsiktig i gang, men kontrastene er store til øvrige deler av verden. I Brasil settes det nye dystre rekorder hver dag, både med dødsfall og antall smittetilfeller. Bare i mars var det estimert 66.000 korona-dødsfall, og daglige dødsfall har vært oppe i 4.000. Landet har slitt med mye smitte, delvis på grunn av at president Bolsonaro har vært covid-fornekter, og samtidig mener at landet ikke vil tåle den økonomiske nedturen en nødvendig landsdekkende nedstengning kan føre med seg. Frankrike, som var restriktive med å stenge ned ved årsskiftet, har nå måtte snu ettersom de muterte virusvariantene sprer seg fortere enn tidligere. Det er igjen innført strenge tiltak, blant annet portforbud og stengte skoler.

Nye tilfeller covid 19 mars 2021.png

At ulike regioner er i forskjellige faser, speiler seg også i økonomiske data. Det internasjonale pengefondet (IMF) har økt sine vekstprognoser og tror verdensøkonomien kommer til å få en vekst på 6 prosent i 2021 (oppjustert fra 5,7 prosent). Kina, som var først ute med å få kontroll på pandemien, slapp unna negativ økonomisk vekst i 2020, og forventes å ha en økonomisk vekst på over 8 prosent inneværende år. USA, som nå vaksinerer 3 millioner amerikanere hver dag, har gradvis startet å åpne flere stater og forventes å vokse med 6,4 prosent i 2021. Et stykke bak kommer eurosonen, der veksten estimert til 4,4 prosent i 2021.

Årlig BNP-vekst mars 2021.png

Sammenligner vi prognosene med månedlige PMI-data, som er bedre realtidsindikatorer for økonomisk tilstand, ser vi den samme tendensen. Servicesektoren i Europa sliter fortsatt, mens samme indikator for Storbritannia og USA viser oppgang og økonomisk ekspansjon (tall over 50 viser ekspansjon, tall under 50 viser tilbakegang).

PMI-tall mars 2021.png

 

Full gass i USA

Kort tid etter at Biden-administrasjonen fikk gjennom sin finanspolitiske støttepakke på 1900 milliarder dollar, «The American Rescue Plan», har de nå lagt frem første del av sin økonomiske satsning, kalt «The American Jobs Plan». Målet med pakken er å investere i infrastruktur for å styrke arbeidsmarkedet. Pakken vies til tradisjonell infrastruktur ala Roosevelts «New Deal» som kom etter den store depresjonen på 30-tallet, men også til sosial infrastruktur som eksempelvis fagforeninger og omsorgssektoren.. Planen er å bruke 2300 milliarder dollar over 8 år. Finansieringen skal skje ved å øke skattenivået for selskaper over en 15 års periode. Det forventes at denne pakken vil møte mye mer motstand enn forrige gang, ettersom det skal finansieres over skatteseddelen til selskaper, noe som flere mener kan svekke konkurranseevnen til amerikanske selskaper over tid.

Den forrige pakken, «American Rescue Plan» har vært mer målrettet mot å få økonomien på fote igjen etter pandemiens herjinger i USA. Arbeidsmarkedet i USA er i stadig bedring, og det legges stadig til nye jobber. Arbeidsmarkedsrapporten for mars, de såkalte non-farm payrolls (sysselsetting utenfor landbruket), er en indikator på hvor langt på vei man har kommet. Det ble i mars lagt til 916.000 nye jobber, en god del mer enn det som var forventet (660.000). I tillegg falt ledighetsraten med 0,2 prosentpoeng til 6 prosent. Tallene viser at amerikansk økonomi i bedring, men det er fortsatt et godt stykke igjen til nivåene før krisen. Den amerikanske sentralbanken, Fed, er derfor veldig forsiktig med å antyde at foten skal trekkes av gasspedalen før de nærmer seg «maximum employment» og at viruset er under kontroll.

Sysselsetting USA mars 2021.png

 

Aksjemarkedene

Etter en svak avslutning på februar var det duket for gjeninnhenting i mars. Verdensindeksen (MSCI ACWI) endte til slutt opp 2,7 prosent i lokal valuta. På regionsnivå var norske aksjer best, med en oppgang på over 5 prosent. I motsatt ende ser vi at fremvoksende markeder, som ledet an året ved inngangen til måneden, har falt en del tilbake og ligger nå etter både globale, norske og amerikanske aksjer.

Utvikling utvalgte indekser mars 2021.png

Sektormessig var det forsyning, konsumvarer og industri som bidro mest til den samlede avkastningen i mars. Rotasjonen ut av fjorårets vinnere og inn «tapere» har fortsatt, der sykliske sektorer fortsatt leder an.

Utvikling utvalgte sektorer mars 2021.png

 

Rentemarkedene

Globale statsrenter, målt ved statsobligasjoner med 10 års løpetid, fortsatte å stige i mars, ledet an av USA der effektiv rente endte på 1,7 prosent ved utgangen av måneden. Differansen mellom den amerikanske og den tyske tiåringen økte med mer enn 30 basispunkter i mars, og overgikk 200 basispunkter for første gang siden mars for et år siden. Forskjellen skyldes flere ting. For det første har USA kommet lenger i vaksineringen, og mange stater har begynt gjenåpningen, i motsetning til Europa der vi ser langvarige landsdekkende nedstengninger og stadig høye smittetall. For det andre har betydelig mer finanspolitisk stimuli ført til økte vekstforventninger i USA relativt til resten av verden. Dette har satt fart på inflasjonsforventningene og lange renter, men ikke nok til at den amerikanske sentralbanken virker veldig bekymret. Den europeiske sentralbanken, ECB, signaliserte i mars økte støttekjøp for å holde rentene nede og med det kontrollere en uønsket innstramming i finansielle forhold.

 

Globale statsrenter mars 2021.png

 

Samleindeksen for Investment Grade obligasjoner (Bloomberg Barclays Global Aggregate) ble trukket ned av renteoppgangen, og er ned litt over 2,5 prosent i år. For globale high yield obligasjoner, som er mer sensitive til kredittrisiko og i mindre grad rentebevegelser, endte måneden marginalt ned.

 

Lange renter og globale obligasjonsindekser mars 2021.png

*****

 

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Våre kontorer

Söderberg & Partners Wealth Management holder til mange steder i landet. Her finner du kontorene nærmest deg.

Se våre kontorer

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Kontakt oss