Skip to main content Skip to main navigation

Markedskommentar for november 2020

Markedskommentar for november 2020

9 desember · 2020

Globale aksjemarkeder stiger kraftig på nyheter om at effektive vaksiner kan være tilgjengelig i starten av 2021. Samtidig øker smittetallene globalt og mange land og regioner innfører ulike former for nedstengninger. Lange renter har steget i takt med økte inflasjonsforventninger, samtidig som kredittpåslagene trekker videre inn.

Utvikling utvalgte indekser november 2020.png

Økt smitte, men lys i tunellen

Antallet smittetilfeller har økt kraftig i høstmånedene. Myndigheter over hele verden har igjen innført restriksjoner og nedstengninger, dog ikke like strenge som i våres. Nedstengningene slår spesielt ut i service og tjenestesektoren, men effekten er ulik avhengig av hvor strenge myndighetene er i det enkelte land. I USA, som relativt sett har mildere restriksjoner, er det høyere aktivitet i tjenestesektoren enn eksempelvis i eurosonen. Produksjonsdelen av økonomien er i større grad skjermet denne gangen ettersom mye nå er «corona-tilpasset».

Til tross for at november bød på en rekke gode vaksinenyheter, blir det vinter og vår før vi kan se for oss en vaksinering som er tilstrekkelig til å skape flokkimmunitet og med det en mer normal tilværelse. Eldre, helsearbeidere og risikogrupper vil være prioritert i de første dosene som blir tilgjengelig. Frem til dette vil sentralbanker og myndigheter fortsette å støtte opp under sårbare økonomier. Både i USA og i Europa ligger det an til påfyll på krisepakkene i desember, enten ved økte støttekjøp av verdipapirer eller finanspolitiske stimuli.

Utvikling smittetall november 2020.png

Vaksinekappløpet er for alvor i gang

Vaksinenyhetene var svært positive i november. Først ut var samarbeidet mellom den amerikanske legemiddelkjempen Pfizer og tyske BioNTech, som har en vaksine som viser over 95 prosent effektivitet. Kort tid etter annonserte det Boston-baserte bioteknologiselskapet Moderna samme type vaksine med samme effektivitet. AztraZeneca og Universitetet i Oxford har også annonsert en såkalt vektor-vaksine, med 70 prosent effektivitet.

Felles for Pfizer og Moderna-vaksinene er at de er RNA-vaksiner. RNA-vaksinen inneholder informasjon til cellene i kroppen om at de skal lage spike proteiner (de karakteristiske piggene som finnes utenpå koronaviruset). Ideen er at kroppen skal oppfatte proteinet som fremmet og dermed lage antistoffer som også fungerer mot koronaviruset. Ulempen med disse vaksinene er transport og oppbevaring, de krever frysertemperaturer for å ikke gå i stykker. Her er AztraZeneca-vaksinen langt enklere å oppbevare, og den er mye billigere å produsere.

Fordelingen av vaksinene er og blir en utfordring. I et forsøk på å fordele vaksine til de som trenger det, uavhengig av geografi og inntekt, har WHO, CEPI (Coalition for Epidemic Preparedess Innovations) og GAVI-alliansen opprettet en global vaksineplan, COVAX. Planen er å vaksinere minst 20 % av befolkningen i deltakerlandene (186 deltakerland). De fattigste landene skal få tilgang til gratis vaksine, mens høy- og mellominntektsland skal betale fullt ut. Pfizer/BioNTech har foreløpig ikke en avtale med COVAX, men de er i forhandlinger. Samtidig har (rike) vestlige land i stor grad har sikret seg tilstrekkelige doser gjennom forhåndsbestillinger. Forhåndsbestillinger er utbredt i legemiddelindustrien ettersom det kan bidra til å insentivere utvikling og testing av legemidler. Ulempen er at det gjerne er de som kan betale mest på forhånd som står først i køen. Dette betyr at det i realiteten kan ta lang tid før lavinntektsland vil være fullvaksinert.

Storbritannia har allerede godkjent bruk av Pfizer-vaksinen og setter første vaksine i andre uken av desember. De har om lag 20 millioner doser, nok til 1/3 av befolkningen i første omgang.  Resten av EU (og Norge) er fortsatt i analysestadiet og vil behandle nødgodkjenning av vaksinene 29. (Pfizer) og 12. januar (Moderna). Tilsvarende datoer for USA er 12. og 10. desember. Vaksinering kan starte raskt etter godkjenning.

Kraftig oppgang i aksjemarkedene

Kraftig oppgang aksjemarkedet november 2020.png

Gode vaksinenyheter har ikke overraskende løftet aksjemarkedene, og da spesielt regioner, sektorer og selskaper som har vært tynget av pandemien. Hittil i år er det spesielt store teknologiselskaper som har dratt mye av lasset. De store plattformselskapene (FAANGM, FaceBook, Apple, Amazon, Netflix, Google & Microsoft) som er notert på den amerikanske børsen har stått for brorparten av avkastningen, men de har også kunnet vise økt inntjening for å forsvare mye av oppgangen. I november så vi en tendens til at kapitalflyten roterte ut av teknologisektoren og inn mer sykliske selskaper (verdi). Dette er også tydelig i regionene med mest oppgang, der teknologitunge USA havnet bak eksempelvis Europa (lite teknologi) og Oslo Børs (energitung).

Verdensindeksen (MSCI ACWI) steg med 4,1 prosent i oktober, målt i lokal valuta. Oslo Børs steg med over 15 prosent i november. En så kraftig månedsoppgang har vi ikke sett siden 2009. Det var spesielt energisektoren som steg kraftig, i takt med økt oljepris, men også andre sektorer som har slitt med svak utvikling så langt etter pandemien brøt ut.

Deler vi opp verdensindeksen i sektorer, ser vi at bildet for november er ganske ulikt det vi har sett siden april. Energi og finans gjorde et etterlengtet comeback, mens mange av de store teknologiselskapene, samt mer defensive sektorer, hadde relativt sett en svakere utvikling.

Avkastning fordelt på sektorer november 2020.png

Rentemarkedene - lange renter steg på vaksinenyheter, kredittpåslagene trekker videre inn

Lange renter gjorde et solid hopp på samme dag som vaksinenyhetene ble sluppet, i tråd med forventninger om at inflasjonen på sikt skal stige i takt med økt økonomisk aktivitet. Samtidig forble de korte rentene relativt uendret, noe som stemmer overens med sentralbankenes ønske om å holde rentenivået lavt en god stund fremover.

Globale obligasjoner av høy kvalitet (Investment Grade) som er mer sensitive til renteoppgang, gikk sidelengs i november. Obligasjoner av lavere kvalitet (high yield), som er mindre utsatt for renteoppgang og mer sensitiv til kredittpremier, hadde en god måned.

Lange renter opp på vaksinenyheter november 2020.png

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

2020 - Annerledesåret som avsluttet med et glimt av sol

19 januar · 2021

Vi i Söderberg & Partners Wealth Management opplevde som alle andre at verden endret seg dramatisk i mars i 2020. Hjemmekontor og smitteverntiltak ble fundamentet i hverdagen. Over natten ble videomøter plutselig en naturlig kommunikasjonskanal.

I markedene rådde usikkerhet med korona, Trump og Brexit, men mot slutten av året kom flere vaksiner på markedet, Brexit ble løst og Trump ble ikke gjenvalgt. Markedene responderte positivt på alt dette, som gjorde at 2020 endte i positivt terreng for spesielt aksjeinvestorer, og det med god margin.

Uavhengig rådgivning viste sin verdi ved markedsuro

I uroen som fulgte utbruddet av koronapandemien snakket vi ofte med våre klienter, og mange kjente på at det var godt å ha porteføljer som var posisjonert også for usikkerhet. De som har ridd av stormen, og kanskje også benyttet muligheten til å øke eksponeringen sin ved å investere mer da det stormet som verst, fikk godt betalt gjennom året 2020. Mange fikk igjen erfare at man skaper god verdi ved å være langsiktig når det svinger som mest.

- Vi tror at man nettopp i urolige tider kjenner på verdien av å ha en uavhengig rådgiver som aller mest. En rådgiver med få interessekonflikter og som sitter på din side av bordet, kan hjelpe deg med å ta de vanskelige valgene når verden er på sitt mest utfordrende. Vi opplevde at mange av våre klienter fortalte oss at de ikke hørte noe fra bankforbindelsen gjennom våren. Nye klienter velger oss ofte nettopp på grunn av at de ønsker reell rådgivning og en personlig formuesrådgiver som også er til stede i vanskelige tider, sier administrerende direktør i Söderberg & Partners Wealth Management AS, Michael V. Sivertsen.

Vi ble flere formuesrådgivere som utfordrer storbankene i 2020

Personlig formuesrådgivning er kjernen i tjenestene til Söderberg & Partners Wealth Management og i 2020 klarte vi å rekruttere flere nye formuesrådgivere fra banker og konkurrenter.

- I Söderberg & Partners Wealth Management satser vi på å utvikle landets beste uavhengige rådgivningsmiljø, og vi rekrutterer de aller beste rådgiverne. Vi opplever at mange dyktige rådgivere der ute ønsker å arbeide i et uavhengig rådgivningsmiljø, og være med å utfordre de salgsorienterte miljøene. Flere banker har også fortsatt med å legge ned flere avdelinger rundt omkring i landet i 2020, mens vi faktisk gjør det motsatte, sier Sivertsen.

Forvaltningshuset ble Söderberg & Partners Wealth Management AS

I september 2020 skiftet vi navn fra Forvaltningshuset til Söderberg & Partners Wealth Management.

- Forvaltningshuset hadde bygget opp en solid forretningsmodell med en svært sterk balanse. Støttet av Nordens største finansielle rådgivningsselskap gir dette nå selskapet et sterkt fundament for å utvikle kvaliteten i rådgivningsarbeidet enda mer. Selskapet har blitt mer solid, og vi som jobber i selskapet har blitt større aksjonærer og ser veldig positivt på fremtidsutsiktene for selskapet, sier styreleder Tore Malme.

Kun DNB med større nettotegning i 2020

Basert på statistikk fra Verdipapirfondenes forening, ser vi at Söderberg & Partners Wealth Management i 2020 hadde høyere netto tegning av verdipapirfond fra norske privatpersoner enn alle de norske bankene bortsett fra DNB.

- Vi opplever stor klientilvekst samt økte investeringer fra bestående klienter, og vi har i 2020 vokst kraftig. På litt over ett år har klientenes beholdning av verdipapirfond under rådgivning hos oss vokst fra 7 til 16 mrd. kr. Av dette er over 1 mrd. kroner ren avkastning for klientene i det utfordrende året 2020, sier Sivertsen.

Videre vekst i kvalitet

I 2021 planlegger selskapet å fortsette fokuset med å utfordre storbankene som uavhengig formuesrådgiver.

- Vi tror på det å ha fokus på uavhengig finansiell rådgivning, og å være våre klienters prosjektleder. Vi setter sammen et team av eksperter og tjenester fra vårt nettverk som best kan møte den individuelle klients behov. I 2020 har vi fokusert på kompetanseutvikling, innovasjon og rekruttering av de aller beste i bransjen, og vi vil i 2021 fortsette med det samme. Vi ber våre klienter stille høye krav til oss, og vi arbeider hardt for å overlevere på disse. Året har startet sterkt i form av mange nye klienter. Det rekrutteres nå flere erfarne formuesrådgivere som ønsker å arbeide hos en uavhengig rådgiver i sterk vekst, avslutter Sivertsen.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Markedskommentar for desember 2020

13 januar · 2021

Globale aksjemarkeder fortsatte den positive trenden fra november og steg videre i årets siste måned. Mange land har måttet fortsette med ulike former for nedstengninger, og virusmutasjoner truer en snarlig gjenåpning.

Utvikling utvalgte indekser desember 2020.png

Ingen koronapause i desember

Til tross for at mange land er i gang med vaksinering av risikogruppene, herjer fortsatt andre og tredje bølge av pandemien i store deler av verden. Restriksjonene som ble innført da andre bølge kom i slutten av oktober er fortsatt er gjeldende i de fleste land. Virusmutasjoner som først ble kjent i Storbritannia og Sør-Afrika, som begge viser seg å være enda mer smittsomme, har skapt ytterligere usikkerhet, både knyttet til vaksineeffektivitet og til videre spredning av viruset. Nyheten om spredningen av en mer smittsom virusvariant i Storbritannia førte til en «risk-off» reaksjon i finansmarkedene rett før jul, der aksjemarkedene falt noe tilbake, dollaren styrket seg og lange renter falt. Denne reaksjonen skulle vise seg å være kortvarig, og flere børser satte nye toppnoteringer i årets siste uke.

Nye tilfeller covid 19 desember 2020.png

Oppgangen i aksjemarkedene fortsetter

Vaksinegjennombrudd og oppstart av vaksineprogram i mange land styrker forventningene om en sterk global økonomisk gjenopphenting. Dette gjenspeiler seg i aksjemarkedene, verdensindeksen (MSCI ACWI) steg med 4,6 prosent i desember, og på regionsnivå var det fremvoksende markeder som kunne vise til den sterkeste oppgangen, med en økning på 7,4 prosent.

Samlet sett for året har verdensindeksen steget med nesten 16 prosent, noe som må sies å være langt mer enn det man forventet etter det kraftige fallet i februar og mars. Avviket mellom det som skjer i økonomien og det som skjer i aksjemarkedet kan delvis forklares med lavere renter og stimulerende sentralbanker, og delvis ligger det en forventning om at en normal hverdag ligger foran oss og et aksjemarked som ser fremover.

Utvikling utvalgte indekser måned desember 2020.png

Det er likevel ikke slik at oppgangen gjelder alle sektorer. IT, forbruksvarer og telekom har vært de desidert beste stedene å være. Dette er sektorer som har kunnet nyte godt av vridningen mot det digitale, de mye omtalte tech-gigantene FaceBook, Amazon, Apple, Netflix, Microsoft og Google, har hatt en eventyrlig oppgang, støttet opp av god inntjeningsvekst. Fraværet av dominerende IT-giganter i Europa forklarer mye av den svakere relative utviklingen mellom eksempelvis USA og Europa, eller Oslo Børs for den saks skyld.

Avkastning fordelt sektorer desember 2020.png

Rentemarkedene - lavere renter og lavere løpende avkastning

Rentemarkedene har i likhet aksjemarkedene kjørt berg- og dalbane i 2020. Uroen i finansmarkedene i mars førte til at risikopåslaget i rente- og obligasjonsmarkedet steg kraftig. Likviditeten tørket helt inn og skapte et akutt behov for likviditetstilførsel og støtte fra sentralbankene. I Norge så vi blant annet at Norges Bank gjenopprettet Statens Obligasjonsfond i mars for å lette de store selskapenes tilgang til likviditet. Tilsvarende tiltak ble gjort av den amerikanske sentralbanken, Fed, dog i mye høyere skala. Fed uttalte at de i prinsippet ville kjøpe «det som skal til» for å holde likviditeten og systemet i god flyt. Annerledes enn før var også at Fed ville kunne kjøpe flere typer obligasjoner enn de tidligere har gjort, også såkalte fallen angels (selskapsobligasjoner som har falt i kredittkvalitet til under «investment grade»), og børshandlede fond (ETF-er) med high yield obligasjoner som underliggende. Tiltakene, og signalene det har gitt til markedet, sammen med en generell bedring i utsiktene, har ført til at risikopåslaget har gått fort inn igjen og ved utgangen av året var tilbake på nivåene fra årsskiftet 2019/2020. 

Lange renter desember 2020.png

På indeksnivå endte globale Investment Grade obligasjoner med en avkastning på 4,7 prosent for året. Denne indeksen har en løpetid (durasjon) på 7,4 år, og mye av avkastningen kan knyttes til lavere renter. For globale high yield obligasjoner, som er mer sensitive til kredittrisiko og i mindre grad rentebevegelser, ble det brå fallet i mars gradvis tatt igjen i løpet av året og indeksen endte på 2,4 prosent.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Takk for tilliten

17 desember · 2020

Kjære klient,

Jeg ønsker å takke deg for tilliten du viser oss, og for at du har valgt oss som din rådgiver. Nå som vi snart kan sette et punktum bak året 2020, så ser vi tilbake på et år som vil gå inn i historiebøkene. Koronapandemien har preget samfunnet vårt på mange måter, og flere av oss har dessverre følt på både frykt og usikkerhet. Med stadig bedre behandlingsmuligheter og vaksiner som er på vei til de mest utsatte gruppene, håper vi at vi nå ser starten på slutten av denne vanskelige tiden.

Finansmarkedene har også vært preget av det spesielle året. Der frykten rådet i takt med den globale spredningen av koronaviruset gjennom februar og mars, så har den påfølgende gjeninnhentingen vært dyrebar å gå glipp av for de som ikke har tatt risiko på sine investeringer. Kanskje er det i nettopp år som dette at verdien av en rådgiver virkelig viser seg? For når frykten melder seg og det er ekstra vanskelig å holde seg til den langsiktige strategien din, så står vi klare til å minne deg på hva den langsiktige planen og risikoprofilen din er, som vi sammen har definert.

Vi har forsøkt å være så tilgjengelige som mulig for alle våre klienter, og har aktivt tatt kontakt når usikkerheten var på sitt høyeste. Vi er imponert over omstillingsevnen til alle klientene våre, som kanskje har måttet prøve seg på Teams-møter for aller første gang da fysiske møter ble umulig. Vi vil også takke alle som har bidratt til godt smittevern i våre møterom da fysiske møter igjen ble mulig å gjennomføre. Sammen har vi unngått smitte i våre lokaler, og vi vil fortsette med dette viktige arbeidet fremover.

Julen i år blir utvilsomt annerledes, med begrensninger og bekymringer for våre nærmeste. Jeg kjenner på meg at førjulstiden har vært annerledes i år, uten sosiale sammenkomster og den vanlige hektiske førjulstiden. Kanskje er det likevel julen i år, hvor vi trenger en høytid med mindre stress og mer tid til familie.

Nok en gang – tusen takk for tilliten. Vi skal gjøre det vi kan for å fortsette å gjøre oss fortjent til den.  Vi håper vi oppfyller dine forventninger, og at du ikke nøler med å gi oss tilbakemelding dersom du savner noe fra oss.

Med ønsker om en riktig god jul og et godt nytt år til deg og dine.

 

De beste hilsener,

 

Michael V. Sivertsen

administrerende direktør

Epost: michael@soderbergpartnerswealth.no

Mobil: 93 04 04 06

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us