Skip to main content Skip to main navigation

Markedskommentar for februar 2021

Markedskommentar for februar 2021

4 mars · 2021

Risikoaktiva hadde en solid oppgang de to første ukene i februar, men festen ble avlyst av en kraftig oppgang i lange renter, som sendte verdens børser over på utrygg grunn. Smittetallene faller globalt, men muterte virus får fotfeste i stadig flere land.

Utvikling utvalgte indekser februar 2021

Globale smittetall ned, men mutantene overtar

De strenge restriksjonene som har kommet med bølge 2 og 3 ser ut til å gi en effekt, globale smittetall har vært fallende siden toppen i januar. Samtidig er det bekymringsfullt at de muterte og mer smittsomme variantene får fotfeste i stadig flere land, også her i Norge. Dette har blant annet ført til at mange land i Europa har stengt grensene. Lyset i enden av tunellen er vaksineringen, selv om tempoet er varierende. Israel, som omtalt i forrige månedsrapport, er foreløpig i en klasse for seg. Der har 9/10 av befolkningen nå fått en dose eller to, milevis foran «røkla», der både vaksinering og leveranser av vaksine går tregt. Ved utgangen av februar var det satt over 241 millioner vaksinedoser på tvers av 103 land. Med dagens tempo (ca. 6,7 millioner hver dag) vil det ta 4,6 år å dekke 75 prosent av verdens befolkning med to vaksinedoser.

Covid-19 vaksinerte

Lange renter stiger på lysere utsikter

Bevegelser i amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, «tiåringen», har dominert nyhetsbildet de siste ukene. Veien ut av pandemien virker å være innenfor rekkevidde, og med lysere økonomiske utsikter har tiåringen steget med over 50 basispunkter siden årsskiftet, til en foreløpig 12-måneders toppnotering (1,5 prosent ved utgangen av februar). Denne renten er viktig fordi den brukes som referanse for andre renter og aktiva (i praksis betyr renteoppgang her at obligasjonene faller i verdi, og avkastningen i form av renter blir dermed relativt sett høyere).

Oppgang i lange renter er i og for seg en god ting, det er en bekreftelse fra markedet om at vi beveger oss mot mer normale nivåer, inflasjonstall som ligger nærmere sentralbankenes mål og en solid økonomisk opphenting. Men når rentene stiger så brått som de har gjort, bryter normale korrelasjoner i markedet litt sammen. Aksjer og renter faller samtidig, slik som vi så i slutten av februar. Tvetydigheten skyldes flere ting. På verdens børser har aksjer steget mye de siste månedene, samtidig som vi har sett tendensen til at markedet roterer fra vekstaksjer over til verdiaksjer. Kort fortalt handler det om at vekstaksjer gjerne har inntekter langt frem i tid, og med lav rente diskonteres disse kontantstrømmene med en lavere rate. Høyere rente gir motsatt effekt, og dagens høye prising kan kanskje ikke forsvares. Verdiaksjene derimot, har allerede inntektsstrømmene på plass, og effekten av høyere rente blir ikke like stor. I tillegg til dette, så kan renteinvesteringer plutselig bli interessante igjen ettersom de nå gir 1 prosent høyere avkastning enn for et år siden. Det er ikke rart at det svinger litt i finansmarkedene da, mye skal re-kalibreres.

En ting til som er verdt å nevne er at sentralbankene og politikerne ikke er helt tilfreds med at rentene stiger så mye som de har gjort, for det innebærer at de finansielle forholdene automatisk «strammer seg til». Eventuelle innstramminger i økonomien ønsker sentralbankene å stå for, og gitt bakteppet med høy arbeidsledighet og fortsatt sårbar økonomi, er ikke tidspunktet inne for det enda. Derfor har blant annet den amerikanske og europeiske sentralbanken vært ute og verbalt signalisert at de kan bruke verktøykassen sin for å kontrollere en «uønsket» innstramming i finansielle forhold.

 

Globale statsrenter siste 12 mnd.

Aksjemarkedene

Etter to ukers solid oppgang i starten av måneden snudde markedet i takt med fallende risikosentiment og brå oppgang i lange renter. Verdensindeksen (MSCI ACWI) endte til slutt opp 2,3 prosent i lokal valuta. På regionsnivå kom norske aksjer best ut, blant annet hjulpet av solid oppgang for energirelaterte og mer sykliske aksjer. Risk-off bevegelsen slo hardest ut i fremvoksende markeder, som falt mest fra toppen, men som fortsatt leder an med sterkest avkastning hittil i år (opp 3,8 prosent i lokal valuta).

 

Utvikling utvalgte aksjeindekser februar

Rotasjonen inn i verdi og mer sykliske aksjer, som forsiktig startet i oktober/november, har fortsatt og sektorvinnerne i februar ble energirelaterte aksjer og finans. I motsatt ende finner vi sektorer som har hatt god avkastning siden pandemien startet, og hvor prisingen nå kanskje ikke fremstår som like attraktiv. Mange vil nok si at det var «på tide» med en liten realitetsorientering, mange selskaper med luftige fremtidsvisjoner har hatt gode tider på børsene det siste året, tidevannet har løftet alle båter. Vridningen inn i verdi trenger ikke å bety at tiden for vekstselskapene er forbi, men muligens at den spektakulære avkastningen man har sett i denne delen av markedet blir mer nøktern fremover. En balansert tilnærming virker stadig mer fornuftig.

 

Sektoravkastning 2021

Rentemarkedene

Amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid har steget med 50 basispunkter siden årsskiftet, der mye av oppgangen kom i de to siste ukene av februar. Samleindeksen for Investment Grade obligasjoner (Bloomberg Barclays Global Aggregate) ble trukket ned av renteoppgangen, og er ned i overkant av to prosent hittil i år.

 

Rente og obligasjonsindekser 2021

For globale high yield obligasjoner, som er mer sensitive til kredittrisiko og i mindre grad rentebevegelser, endte måneden sidelengs.

 

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Har den økonomiske oppgangen etter koronapandemien startet allerede?

Sterke økonomiske nøkkeltall i Kina og USA kan tyde på det.

20 april · 2021

Sterke økonomiske nøkkeltall fra USA og Kina kan tyde på at de allerede er i gang med den økonomiske oppgangen etter koronapandemien. Økt momentum i vaksineutrullingen i Norge, Storbritannia, EU og Japan kan indikere at disse regionene også snart vil komme etter. Nye risikoer som stopp i vaksinasjonen og inflasjon vil kunne redusere veksten, mens myndigheter verden over jobber hardt for å sikre veksten fremover.

Kina tilbake med sterk BNP-vekst

Som første land inn og ut av epidemien, så er kanskje Kina det første landet som indikerer hvordan utviklingen i verden vil bli i månedene fremover?

De første BNP-tallene for årlig vekst per 1. kvartal i år viser at Kinas økonomi styrket seg kraftig. Forbruket økte mer enn forventet, og satte landet på kurs sammen med USA til å bli verdens vekstmotorer igjen i 2021.

BNP i Kina klatret 18,3 % i 1. kvartal fra året før, stort sett i tråd med de 18,5 % som ble spådd i en Bloomberg-undersøkelse av økonomer, selv om det rekordhøye tallet hovedsakelig skyldtes sammenligninger med nivået for et år siden da mye av økonomien ble stengt ned. Detaljhandel slo forventningene mens veksten i industrien opplevde mer moderat vekst.

imagehisx.png

De siste dataene setter Kina på vei til å vokse godt over sitt årlige mål om mer enn 6 %, og støtter synspunktet om at Kina og USA, der økonomer spår 6,2 % vekst, begge vil overgå andre store nasjoner i år. Kinas bedring kom etter at den ble den første store økonomien som fikk kontroll på spredningen av koronavirus og kom tilbake til vekst, med BNP som steg 0,6% i de første tre månedene av 2021 fra kvartalet før.

Kina har raskt akselerert vaksinasjonskampanjen den siste måneden i et trekk som skal bidra til å legge koronaepidemien bak seg. En sterk utvikling i store økonomier drevet av utrulling av vaksiner og Biden-administrasjonens enorme finanspolitiske stimulans, forventes å opprettholde rask vekst i kinesisk eksport i år. Økonomer har derfor oppgradert sine prognoser for Kinas vekst de siste dagene: Bloomberg Economics forventer 9,3 % ekspansjon, ING Group sin sjefsøkonom Iris Pang spår 8,6 % og Nomura ser 8,9 % vekst.

- Vi forventer at økonomien vil fortsette å få fart i andre kvartal, med en vekst i vekstdrivere sammenlignet med i fjor, sa Louis Kuijs, leder for Asia Economics ved Oxford Economics Ltd. i Hong Kong.

- Mindre sjenerøs finans- og pengepolitikk vil veie inn på infrastruktur og eiendomsinvesteringer, mens forbedret lønnsomhet og tillit bør gi bedriftens investeringer og forbruk, fortsatte Kuijs.

Den amerikanske økonomien skyter fart med vekst i sysselsetting, detaljhandel og industriaktivitet

Den siste månedlige sysselsettingsrapporten i USA, som ble publisert 2. april, tegnet et imponerende bilde. I mars skapte den amerikanske økonomien 900.000 nye jobber. Det tallet, det sterkeste siden august i fjor, gjenspeiler økonomiens tilstand i første halvdel av mars, da undersøkelsene fant sted. Men en titt på "høyfrekvente" økonomiske data for de siste ukene, om alt fra daglige restaurantbesøk til Googles søkeatferd, antyder at utviklingen etter dette har akselerert ytterligere. My tyder på at Amerikas boom etter koronoaepidemien har startet.

Sist ukes offentliggjøring av økonomiske data viste at noen deler av økonomien, som detaljhandel, har kommet tilbake til eller overskred nivåene før pandemien. Søknader om dagpenger, mens de fremdeles var forhøyede, traff det laveste på 13 måneder.

Oppgangen i etterspørselen reflekterte en bølge av gjenåpninger for virksomheter over hele landet i forrige måned, økte vaksinasjonsrater og en ny runde med offentlige stimulanser til husholdningene. I tillegg følger oppgangen en hard vinter og økning i Covid-19-tilfeller i mange deler av USA, som dempet aktiviteten.

- Vi tror at fremdriften fortsetter inn i andre kvartal, når økonomien fortsetter å gjenåpne og vaksinasjoner akselererer, sa Brett Ryan, senior amerikansk økonom i Deutsche Bank Securities Inc.

- Det viser at økonomien har betydelig fart fremover mot sommeren, fortsetter Ryan.

Økningen på 9,8% i mars for detaljhandelen var den nest største siden 1992. En egen rapport viste at de første statlige arbeidsløsekravene falt med nesten 200 000 i forrige uke, noe som delvis reflekterte et betydelig fall i California.

Andre rapporter torsdag viste at produksjonen også opplever vekst. En Federal Reserve Bank of New York-indeks over fabrikkaktivitet i staten hoppet til det høyeste nivået siden 2017. En produksjonsindeks i Philadelphia forbedret seg til den sterkeste avlesningen siden 1973.

Amerikanske aksjer steg sist uke og statsobligasjonene falt da investorene jublet over data- og inntjeningsrapportene.

Mens økonomien har vist tegn på sterk vekst, har Fed-tjenestemenn advart de siste dagene om at USA har en lang vei til normalen, med mange amerikanere som fortsatt er uten arbeid, og kornonaviruset fremdeles vil ramme mange i USA.

Opprinnelige arbeidsløsekrav er på mer enn doble nivåer fra før pandemien, og det er anslagsvis 8 millioner færre jobber enn i februar 2020. Oppgangen har også vært ujevn, med serviceindustrien som rammet hardest og etterlot mange amerikanere med lavere inntekter. Tapene av jobber er konsentrert blant lavinntektsgrupper (selv om det ikke lenger er slik at kvinner er mer berørt enn menn). En tredjedel av de små bedriftene er fortsatt stengt. Fattigdom er høyere enn den var før covid-19 slo til, spesielt blant svarte familier.

image1kj8.png

Regjeringens detaljhandelsrapport, som var bedre enn forventet, viste at alle bransjer opplevde vekst i mars. Inntektene på restauranter økte med 13,4 % i mars, mens salget hos klærforhandlere steg med 18,3 %, begge de sterkeste veksttallene siden juni i fjor.

- Med forbrukere som fremdeles sitter på en haug med akkumulerte sparepenger kombinert med forventet gjenåpning av tjenesteøkonomien i sommer, ser prognosen vår ut til en forbruksutgiftsboom i år som vil overstige alt hva vi tidligere kjenner til, skriver økonomer i Wells Fargo Securities i et notat.

Virksomheter som har vært sterke gjennom hele pandemien, inkludert møbelbutikker og byggevarehandlere, opplevde et solid økningen i mars. E-handelssalget kom også tilbake.

Ray Blanchette, administrerende direktør i restaurantkjeden TGI Friday's, sa at deres inntektetsvekst ble positiv i mars og april i år i forhold til 2019-tallene.

- Stimulus-sjekker hjalp, sa Blanchette.

- Det er mye oppdemmet etterspørsel. Og når folk kommer ut, vil de kose seg. I mange tilfeller er det første gang de gjør det på en stund, fortsatte Blanchette.

Fremdeles flere mulige hindringer for ny vekst

Siden det har vært begrensninger på grunn av koronoaemidemien som har forsårsaket denne nedturen i økonomisk vekst, så er det jo også en vellykket utgang av denne situasjonen som har vært nøkkelen til ny vekst. For de fleste landene har denne nøkkelen bestått i vellykket smittverktiltak og effektivt vaksinasjonsprogram kombinert med økonomiske stimuli. Enkelte land, som Kina, Taiwan og New Zealand har lykkes her ved svært effektive tiltak mot smittespredning og har allerede levd lenge med nesten null smitte i samfunnet, mens USA har nylig lykkes primært gjennom rask vaksineutrulling.

Tiden for når ny vekst starter er på kort sikt avhengig av en vellykket koronastrategi, samt økonomiske tiltak for arbeidstakere og bedrifter. For tidlig åpning etter koronanedstengninger kan også utgjøre en fare ved at nye bølger av smitte kan oppstå før vaksineutrullingen er gjennomført. Stopp i bruk av Astra Zeneca- og Johnson & Johnson-vaksinene kan også utsette veksten i store deler av verden dersom denne blir omfattende og endelig for mange land. Midlertidige tiltak, som innføring av vaksinepass, kan også bidra til ny økonomisk vekst gjennom å gjenopplive bransjer som transport og reiseliv.

I neste fase etter gjenåpningen og ny vekst vil myndighetene over hele verden få nye utfordringer, som overopheting og inflasjon, kombinert med at lavinntektsgrupper har blitt ekstra hardt rammet i vestlige land. Det er sannsynlig at nye tiltak må til for å rette opp dette. Den største utfordringen ligger nok likevel i at de aller fleste innbyggerne i verden fremdeles lever med koronaepedemien selv om USA, Kina, Japan og EU har denne under kontroll. Vi får håpe at alle krefter settes inn for å utrydde dette viruset for hele den globale befolkningen, og at ikke interessen forsvinner når viruset ikke lenger er en trussel i vestlige land.

I lys av delvis åpninger etter nedstengninger i vinter er det vel naturlig også i Norge og EU å se ny vekst i løpet av 2. kvartal i år og i sommer, etter hvert som de fleste voksne i befolkningen da vil vaksineres og samfunnslivet åpnes igjen.

Kilder: Bloomberg og The Economist

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Markedskommentar for mars 2021

12 april · 2021

Risikoaktiva hadde samlet sett en positiv måned i mars, der verdensindeksen steg med 2,7 prosent i lokal valuta. Inflasjonsforventninger har trukket lange renter videre opp. Smittetallene faller globalt, men muterte virus har fotfeste i mange land. Enkelte regioner er i gang med gradvis gjenåpning, mens andre er på n-te runden med nedstengninger.

 

 

En splittet verden

Antallet globale smittetilfeller er fallende, men det er stor variasjon på tvers av regioner. I land som USA og Storbritannia er gjenåpningen allerede forsiktig i gang, men kontrastene er store til øvrige deler av verden. I Brasil settes det nye dystre rekorder hver dag, både med dødsfall og antall smittetilfeller. Bare i mars var det estimert 66.000 korona-dødsfall, og daglige dødsfall har vært oppe i 4.000. Landet har slitt med mye smitte, delvis på grunn av at president Bolsonaro har vært covid-fornekter, og samtidig mener at landet ikke vil tåle den økonomiske nedturen en nødvendig landsdekkende nedstengning kan føre med seg. Frankrike, som var restriktive med å stenge ned ved årsskiftet, har nå måtte snu ettersom de muterte virusvariantene sprer seg fortere enn tidligere. Det er igjen innført strenge tiltak, blant annet portforbud og stengte skoler.

Nye tilfeller covid 19 mars 2021.png

At ulike regioner er i forskjellige faser, speiler seg også i økonomiske data. Det internasjonale pengefondet (IMF) har økt sine vekstprognoser og tror verdensøkonomien kommer til å få en vekst på 6 prosent i 2021 (oppjustert fra 5,7 prosent). Kina, som var først ute med å få kontroll på pandemien, slapp unna negativ økonomisk vekst i 2020, og forventes å ha en økonomisk vekst på over 8 prosent inneværende år. USA, som nå vaksinerer 3 millioner amerikanere hver dag, har gradvis startet å åpne flere stater og forventes å vokse med 6,4 prosent i 2021. Et stykke bak kommer eurosonen, der veksten estimert til 4,4 prosent i 2021.

Årlig BNP-vekst mars 2021.png

Sammenligner vi prognosene med månedlige PMI-data, som er bedre realtidsindikatorer for økonomisk tilstand, ser vi den samme tendensen. Servicesektoren i Europa sliter fortsatt, mens samme indikator for Storbritannia og USA viser oppgang og økonomisk ekspansjon (tall over 50 viser ekspansjon, tall under 50 viser tilbakegang).

PMI-tall mars 2021.png

 

Full gass i USA

Kort tid etter at Biden-administrasjonen fikk gjennom sin finanspolitiske støttepakke på 1900 milliarder dollar, «The American Rescue Plan», har de nå lagt frem første del av sin økonomiske satsning, kalt «The American Jobs Plan». Målet med pakken er å investere i infrastruktur for å styrke arbeidsmarkedet. Pakken vies til tradisjonell infrastruktur ala Roosevelts «New Deal» som kom etter den store depresjonen på 30-tallet, men også til sosial infrastruktur som eksempelvis fagforeninger og omsorgssektoren.. Planen er å bruke 2300 milliarder dollar over 8 år. Finansieringen skal skje ved å øke skattenivået for selskaper over en 15 års periode. Det forventes at denne pakken vil møte mye mer motstand enn forrige gang, ettersom det skal finansieres over skatteseddelen til selskaper, noe som flere mener kan svekke konkurranseevnen til amerikanske selskaper over tid.

Den forrige pakken, «American Rescue Plan» har vært mer målrettet mot å få økonomien på fote igjen etter pandemiens herjinger i USA. Arbeidsmarkedet i USA er i stadig bedring, og det legges stadig til nye jobber. Arbeidsmarkedsrapporten for mars, de såkalte non-farm payrolls (sysselsetting utenfor landbruket), er en indikator på hvor langt på vei man har kommet. Det ble i mars lagt til 916.000 nye jobber, en god del mer enn det som var forventet (660.000). I tillegg falt ledighetsraten med 0,2 prosentpoeng til 6 prosent. Tallene viser at amerikansk økonomi i bedring, men det er fortsatt et godt stykke igjen til nivåene før krisen. Den amerikanske sentralbanken, Fed, er derfor veldig forsiktig med å antyde at foten skal trekkes av gasspedalen før de nærmer seg «maximum employment» og at viruset er under kontroll.

Sysselsetting USA mars 2021.png

 

Aksjemarkedene

Etter en svak avslutning på februar var det duket for gjeninnhenting i mars. Verdensindeksen (MSCI ACWI) endte til slutt opp 2,7 prosent i lokal valuta. På regionsnivå var norske aksjer best, med en oppgang på over 5 prosent. I motsatt ende ser vi at fremvoksende markeder, som ledet an året ved inngangen til måneden, har falt en del tilbake og ligger nå etter både globale, norske og amerikanske aksjer.

Utvikling utvalgte indekser mars 2021.png

Sektormessig var det forsyning, konsumvarer og industri som bidro mest til den samlede avkastningen i mars. Rotasjonen ut av fjorårets vinnere og inn «tapere» har fortsatt, der sykliske sektorer fortsatt leder an.

Utvikling utvalgte sektorer mars 2021.png

 

Rentemarkedene

Globale statsrenter, målt ved statsobligasjoner med 10 års løpetid, fortsatte å stige i mars, ledet an av USA der effektiv rente endte på 1,7 prosent ved utgangen av måneden. Differansen mellom den amerikanske og den tyske tiåringen økte med mer enn 30 basispunkter i mars, og overgikk 200 basispunkter for første gang siden mars for et år siden. Forskjellen skyldes flere ting. For det første har USA kommet lenger i vaksineringen, og mange stater har begynt gjenåpningen, i motsetning til Europa der vi ser langvarige landsdekkende nedstengninger og stadig høye smittetall. For det andre har betydelig mer finanspolitisk stimuli ført til økte vekstforventninger i USA relativt til resten av verden. Dette har satt fart på inflasjonsforventningene og lange renter, men ikke nok til at den amerikanske sentralbanken virker veldig bekymret. Den europeiske sentralbanken, ECB, signaliserte i mars økte støttekjøp for å holde rentene nede og med det kontrollere en uønsket innstramming i finansielle forhold.

 

Globale statsrenter mars 2021.png

 

Samleindeksen for Investment Grade obligasjoner (Bloomberg Barclays Global Aggregate) ble trukket ned av renteoppgangen, og er ned litt over 2,5 prosent i år. For globale high yield obligasjoner, som er mer sensitive til kredittrisiko og i mindre grad rentebevegelser, endte måneden marginalt ned.

 

Lange renter og globale obligasjonsindekser mars 2021.png

*****

 

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Skattemeldingen må gjøres, selv i pandemien! Like viktig i år som alle år

Partner Frederic Brudi feiret 10 års jubileum i Söderberg & Partners Wealth Management i fjor, og vi har tatt en prat med Frederic i en hektisk koronahverdag.

26 mars · 2021

Partner Frederic Brudi feiret 10 års jubileum i Söderberg & Partners Wealth Management i fjor, og vi har tatt en prat med Frederic i en hektisk koronahverdag. Praten måtte gjøres på Teams/videokonferanse, da de ansatte på Oslo-kontoret er henvist til hjemmekontor frem til påske.

- Mine klienter har blitt vant til møter på videokonferanse dette siste året, men jeg må ærlig si at jeg gleder meg til at jeg igjen kan ha vanlige møter også, da det å møte nye og bestående klienter i et møterom er å foretrekke. Jeg tror likevel at videokonferanser blir en større del av hverdagen etter pandemien også. Det egner seg godt for korte og mer effektive samtaler, og jeg tror faktisk at jeg har snakket mer med mine klienter det siste året enn jeg gjorde før pandemien. Så det kommer gode ting ut av denne spesielle situasjonen også, sier Frederic.

Hvordan har det siste året gått for deg og dine klienter?

- Mine klienter har som folk flest fokusert på å ta vare på seg og sin familie og prøve å få hverdagen til å fungere som best mulig. Etter den første usikkerheten som rammet oss alle individuelt, men også i finansmarkedene, har man tilpasset seg og fortsatt hverdagen. Avkastningsmessig har mine klienter hatt 12 svært gode måneder etter den første markedsuroen la seg. Jeg og min teamkollega Lene Kvamme Christensen har forsøkt å bistå med rådgivning så best vi kan i denne spesielle tiden, både knyttet til investeringer og relaterte temaer som skatt, juridiske utfordringer og annet. 1. februar ble Egen Pensjonskonto lansert, og det har i det siste vært en del spørsmålstillinger knyttet til alternativene som dette åpner for, fortsetter Frederic.

Fagansvarlig for skatterådgivning

I tillegg til å lede et klientteam har Frederic fagansvar for skatterådgivning i selskapet. Han er nå ressursperson for mange klienter i disse skattemeldingstider.

- Som en tjeneste for større klienter, har vi mulighet til å foreta en juridisk sjekk for å kartlegge eventuelle juridiske og skattemessige forhold som burde tas tak i for å sikre klientene og familiene deres trygghet og forutsigbarhet. Dette gjør vi i samarbeid med utvalgte advokater. I disse dager er naturligvis hovedfokuset på skattespørsmål i forbindelse med skattemeldingen for privatpersoner og investeringsselskaper, sier Frederic.

Skattemeldingen for privatpersoner blir i år utsendt i perioden fra 16. mars til 7. april. Man får tilsendt epost eller SMS når man mottar skattemeldingen. Skattemeldingen på papir blir utsendt fra og med 7. april.

- I år er det ikke store endringer, men man må sjekke de vanlige postene og sikre seg at verdsettingen av bolig og verdipapirer er korrekt og at gevinster og eventuelle tap føres korrekt. Om man er uenig kan man korrigere. Videre er reisefradrag automatisk fjernet fra skattemeldingen, ettersom skatteetaten antar at det har vært langt mindre reising til jobb en vanlig i 2020. For de som fremdeles har reist som før må dette føres inn på nytt, forklarer han.

Les også: Nå er det tid for skattemelding

Som klient i Söderberg & Partners Wealth Management vil man som privatperson finne sine investeringer ferdigutfylt i skattemeldingen. For deg som klient og som investerer gjennom et selskap, kan du eller din regnskapsfører finne all nødvendig skattedokumentasjon på klientportalen som du logger deg inn via selskapets nettside.

Link til innloggingssider: Trykk her

imageaj7am.png

Bilde: Her finner du skattedokumenter i Klientportalen.

- Skatterapportene skal være selvforklarende, men jeg bistår gjerne om det er noe som er uklart. Du kan også gi din regnskapsfører tilgang til klientportalen slik at de selv kan ta ut skattedokumentasjonen ved behov. Dersom du har noen større skattespørsmål kan vi henvise deg videre til våre tilknyttede skatteadvokater slik at du får svar på dine spørsmål, sier Frederic.

Frederic og Söderberg & Partners Wealth Management avholdt et webinar 16. april for klienter, der han hadde en gjennomgang av aktuelle skattetemaer og gjennomgang av våre skattedokumenter.

Opptak av webinaret finner du her: Trykk her

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us