Skip to main content Skip to main navigation

Forskjellen mellom boligkjøperforsikring og innboforsikring

Aktuelt

Forskjellen på boligkjøperforsikring og innboforsikring

20 november · 2018

Vi forteller deg hva som er forskjellen på boligkjøperforsikring og innboforsikring. 

Boligkjøperforsikring

  1. Juridisk bistand i fem år etter overtagelse.
  2. Eksperter på området er på din side. Overtar hele klageprosessen.
  3. Øvre dekningstak oppad til fem millioner kroner (sjekk i ditt  forsikringsbevis), herunder egne og eventuelle idømte saksomkostninger.
  4. Dekker motpartens saksomkostninger dersom du taper saken.
  5. Sikrer deg og dine et tryggere boligkjøp.

 

Rettshjelp innboforsikring

  1. Dekker bistand først etter at tvist har oppstått.
  2. Kjøper må selv finne en egnet advokat og følge opp saken.
  3. Dekker maks kr. 100 000,- av kostnadene i forbindelse med    tvisten. Høy egenandel (normalt kr. 4000,- samt 20 % av sakskostnadene).
  4. Dekker ikke motpartens saksomkostninger.

 

Dette er fordelene ved å tegne boligkjøperforsikring.

Vi hjelper deg med å finne riktig forsikring

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Øyvind Müller Famestad

Phone:

481 16 832

E-mail:


Kontakt oss