Skip to main content Skip to main navigation

Utleieforsikring

Utleieforsikring

30 november · 2020

Söderberg & Partners har inngått en kollektiv avtale om Utleieforsikring som tilbys gjennom våre samarbeidspartnere.

Forsikringen er en ekstra sikkerhet for utleier ut over det som gis ved ordinær depositumskonto/-garanti. Forsikringen kan kun tegnes for private leieforhold og har en egenandel på 3 eller 4 måneders husleie.

Forsikringen dekker følgende:

  • Husleietap inntil 6 måneders husleie
  • Skader på husrom utover normal slitasje på inntil kr 500 000
  • Merutgifter til utkastelse med inntil kr 30 000

 

Spørsmål om Utleieforsikring?

Har du spørsmål om Utleieforsikring eller er en utleiemegler/-forvalter som ønsker å innlemmes i ordningen, ta kontakt med oss på telefon 971 75 808 eller per e-post leiegaranti@soderbergpartners.no

Husleietap

6 md

Skader på husrom

500 000,-

Merutgifter til utkastelse

30 000,-

Kontakt oss

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger her.

Kontakt oss