Skip to main content Skip to main navigation

Garantiforsikring

Skreddersydd for din virksomhet

Garantiforsikring

Garantiforsikring er et smart alternativ til tradisjonelle bankgarantier.

Til forskjell fra bankgarantier knytter garantiforsikring ikke opp eiendeler som sikkerhet i balansen. Dette gjør garantiforsikringer til et nyttig og fleksibelt verktøy for mange.

Vi er en uavhengig megler og fremforhandler garantiforsikringer skreddersydd din bedrift. Vi har lang erfaring og stor kompetanse på området. Vi kjenner markedet godt, og fremforhandler best mulig pris og vilkår tilpasset din bedrift og hverdag.


Fordelen med garantiforsikring:

  • Fleksibilitet
  • Frigjør selskapets eiendeler (det er ikke krav til sikkerhet)
  • Forbedrer selskapets likviditet
  • Fjerner/reduserer vektbegrensninger
  • Like sikker som en bankgaranti (og godkjent som et substitutt til dette)


De vanligste garantiene:

Garantier i forbindelse med oppføring av boliger. Byggherre er i henhold til BUL pålagt å kjøpe denne garantien for å sikre motparten (forbruker), hvor forbruker er kreditor og byggherre debitor. Dette gjelder under utbyggingsperioden og i den påfølgende garantiperioden (5 år). 

Garantier som følger Norsk Standard og benyttes mellom profesjonelle parter, i alt fra nybygg, infrastruktur og energi.

Garantier som omhandler forhold mellom to parter der hvor NS ikke legges til grunn. Kontraktsgarantier (utenom NS) er mindre vanlig, men de kan forekomme. Disse garantiene krever mer skreddersøm – men de henspeiler alltid på kontrakten mellom partene.

Dette forekommer gjerne i de tilfellene man har større infrastrukturprosjekter hvor entreprenør er avhengig av delbetalinger for i det hele tatt ha midler til å kunne gjennomføre prosjektet. Delbetalingen som betales inn til entreprenøren skal da sikres gjennom en garanti ovenfor kjøperen av arbeidet.

Garantier hvor man erstatter et depositum til fordel for en garanti. Kunden (debitor) får dermed tilgang til de låste midlene. Dette gjøres i form av selvskyldnergarantier og til en viss grad i form av påkravsgarantier/on-demand garantier (se punktet om påkravsgarantier on-demand).

Garantier der hvor de midlene som er låst på en sperret konto i favør av kemner frigis frem til den faktiske innbetalingen av skatten skal gjøres (hver tredje måned). Fordelen med dette er at bedriften får tilgang til sine egne midler og kan sette disse i virke og sannsynligvis få en høyere avkastning på egne midler enn om de skulle være låst på en sperret konto.

Denne garantiformen faller utenfor NS og de andre garantiene. Her ser man på den faktiske kontrakten mellom partene. Påkravsgarantier/on-demand er vanligere innen Energy, og Off-shore og til en viss grad infrastrukturprosjekter.

Vi har kjennskap til alle produktene som tilbys fra alle leverandørene og sammen vil vi finne løsninger som er skreddersydd din bedrift - uavhengig av størrelse, bransje og land du selger til.

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om garantiforsikring eller ønsker du en uforpliktende prat?

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger her.

Webinarer:

Webinaret under passer for alle som jobber med, eller som har interesse for, garantier og/eller sikkerhetstillelser. Vi ser på de mest vanlige garantiene og kommer med detaljer om hva som skal til for å få de ulike garantiene.

Play
Webinar (2022)

Garantiforsikring for næringslivet

 

Kontakt oss