Skip to main content Skip to main navigation

Revisorforsikringer

- Vi vet hva du trenger

 

 

SÖDERBERG & PARTNERS HAR LEVERT ANSVARSFORSIKRINGER TIL REVISORFIRMAER SIDEN 1996

Vilkårene som tilbys er utviklet i tett samarbeid med revisorforeningen gjennom alle disse årene.

Forsikringsløsningen er nå blitt enda bedre og mer tilpasset dagens behov for revisorer med ulike valgmuligheter.

Nedenfor finner du informasjon om forsikringer og temaer som er aktuelt for revisorer.

Uten valg av gjeninnsettelse av forsikringssum må man kjøpe ny forsikring til full pris dersom valgt forsikringssum blir brukt opp ved et erstatningskrav.

Det er langt billigere å på forhånd velge å inkludere en eller flere gjeninnsettelser av valgt forsikringssum. Da har man en automatisk reserve dersom den opprinnelige forsikringssummen blir brukt opp.

«Claims Made» eller «Skade Meldt» prinsippet betyr at det er den forsikringen (forsikringssum, egenandel og vilkår) du har når et eventuelt erstatningskrav første gang blir kjent som gjelder.

Det betyr ingenting når selve feilen ble begått.

I vår forsikringsløsning har hver revisor sin individuelle forsikringssum. Dersom andre ansatte i firmaet forårsaker et erstatningskrav så er det Firmadekningen som gjelder.

Det er automatisk inkludert kr. 5 mill i forsikringssum. Man kan velge en høyere forsikringssum til en meget lav tilleggspremie.

Dersom et firma avvikles er det inkludert en avviklingsforsikring i 5 år. Det samme gjelder dersom en ansatt revisor blir pensjonert.

Dersom en revisor slutter i firmaet og begynner i et annet revisorfirma er det inkludert en avviklingsforsikring i 5 år dersom det nye firmaet er forsikret gjennom Söderberg & Partners.

Dersom en revisor slutter i firmaet og begynner i et annet revisorfirma som ikke er forsikret gjennom Söderberg & Partners, kan vi tilby å kjøpe en avviklingsforsikring.

Husleiegaranti

Forsikringsgaranti er garanti for depositum eller 
bankgaranti. Garantier som er stilt gjennom forsikring er ofte rimeligere
og uten sikkerhet i motsetning til hva banken krever. Fordelen med forsikringsgaranti er at man gjennom dette får frigjort låste midler og at det er administrativt enklere enn både depositum og bankgaranti. Vi i Söderberg & Partners har god erfaring med dette produktet og kan være behjelpelige med å fremskaffe dette hos ulike godkjente leverandører som vi benytter.

Styreansvarsforsikring

Bevisstgjøring rundt det personlige ansvaret til det enkelte styremedlem, endringene i rammebetingelser og lovverk, gjør styreansvarsforsikring stadig mer aktuelt.

CYBER-RISIKO

Har din bedrift kontroll?

✔ Hva bruker virksomheten teknologi til i den daglige drift?
✔ Hvilken informasjon blir lagret, og hva benyttes den til?
✔ Er noe av de data som lagres person- eller bedriftsfølsomme?
✔ Hva gjør man dersom tilgangen til data forsvinner?
✔ Er cyberangrep definert i bedriftens egen risikoanalyse/beredskapsplan?

icon-vecka.jpg
Produktark

Last ned her

Play

Cyberkriminalitet

icon-meeting.jpg

Skade- og ansvarsforsikring

Vi hjelper deg med riktig skadeforsikringsløsning for din virksomhet. Vi tar ansvaret for drift, administrasjon og vedlikehold av forsikringene dine - slik at du kan fokusere på egen kjernevirksomhet.

icon-analys.jpg

Personforsikring

Vi hjelper deg å tilpasse bedriftens forsikringsløsninger, ved å megle frem gunstige personforsikringer for bedriften og dine ansatte. Vi fungerer som en rådgiver for både bedriften og de ansatte.

icon-transparens2.jpg

Garantiforsikring

Et smart alternativ til tradisjonelle bankgarantier. Til forskjell fra bankgarantier knytter garantiforsikring ikke opp eiendeler som sikkerhet i balansen. Dette gjør garantiforsikringer til et nyttig og fleksibelt verktøy for mange.

Kontakt oss