Skip to main content Skip to main navigation
Play

 • Yrkesskade
 • Fritidsulykke
 • Gruppeliv død
 • Annen sykdom
 • Helseforsikring
 • Kollektiv ulykke
 • Maskiner, inventar og løsøre
 • Bygning
 • Kjøretøy
 • Ansvar
 • Avbrudd
 • Transport
 • Prosjekt
 • Næringsbåt
 • Tjenestereise inkludert ulykke
 • Fritidsreise med familie inkludert ulykke
 • Advokatforsikring
 • Cyberforsikring
 • Styreansvarsforsikring
Gouda v/Gjensidige forsikring

Telefon: 915 04 040

Online: www.gouda.no/privar/meld-skade

For kunder med DNB som leverandør:

Online: www.dnb.no/bedrift/forsikring/Personalforsikring

For kunder med Protector som leverandør:

Online: protectorforsikring.no og trykk på "meld skade"

Legal Insurance Group

Universitetsgata 8, 0164 Oslo.

Telefon: 21 41 59 15

E-post: post@legalinsurance.no

Protector

Online: protectorforsikring.no og trykk på "meld skade"

Kontakt oss