Skip to main content Skip to main navigation

SIPool

Söderberg Insurance Pool

SIPool

Söderberg Insurance Pool (SIPool) er vårt eget innkjøpsfelleskap for bedriftsforsikringer hvor vi fremforhandler pris og vilkår på vegne av hele innkjøpsfelleskapet. Gjennom SIPool får også mindre virksomheter innkjøpskraft og tilgang til gode betingelser.

Mindre og mellomstore bedrifter hver for seg har ikke forutsetningene til å oppnå de beste betingelsene og vilkårene. Gjennom SIPool-samarbeidet skaper vi et betydelig volum, og dermed også innkjøpskraft i forhandlingene, både når det kommer til pris og vilkår. 

SIPool tilbyr følgende forsikringer:

 • Skade- og ansvarsforsikringer
 • Personforsikringer (yrkesskade, fritidsulykke, kollektiv ulykke, død, sykdom, sykelønn)
 • Reiseforsikring
 • Helseforsikring

Som vår kunde får du følgende gjennom SIPool:

 • Storkunderabatt gjennom felles anbud
 • Forutsigbare fornyelser
 • Utvidede dekninger på skadeforsikring utover standard
 • Fast pris for bilforsikring, ingen bonusordning og fri kjørelengde
 • Enklere administrasjon av personalforsikringer
  • Ingen navn - bare antall
  • Ingen krav til helsevurdering
 • Uavhengig skadeadministrasjon på skadeforsikring

Kontaktinformasjon

+47 23 89 73 89 | megler@sipool.no

Kontakt oss