Skip to main content Skip to main navigation
Bedriftsforsikring

Personalforsikring

Er du usikker på hvilke personalforsikringer din bedrift bør ha? Vi kan hjelpe din bedrift med personalforsikringer, og megle frem gunstige personalforsikringer for bedrift og ansatte.  

Yrkesskade

Dette er en obligatorisk og lovpålagt forsikring som enhver arbeidsgiver plikter å tegne for alle sine ansatte. Forsikringen skal gi erstatning ved skader og sykdom som arbeidstakere påføres i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

 

Fritidsskade

Dette er en frivillig dekning som dekker ansatte ved skader som påføres arbeidstaker på fritiden. 

 

Kollektiv ulykke 

Dette er en frivillig ulykkesdekning som dekker den ansatte ved skader som påføres enten på arbeid eller fritid. Dekningen er vanligvis fast og gjelder normalt ved medisinsk invaliditet og død. 

 

Annen sykdom 

Dette er en frivillig dekning som dekker ansatte ved sykdom som påføres arbeidstaker på fritiden. 

 

Gruppeliv 

Dette er en frivillig dekning som dekker ansatte ved død uansett årsak. Gruppelivsforsikringen kan være fast eller nedtrappende ut i fra alder. 

 

Uførekapital

Dette er en frivillig dekning som dekker ansatte ved uførhet grunnet skade og sykdom. 

  • Dekningen gir en erstatning i henhold til prosent av gruppelivsforsikringen. 
  • Dekningen trappes ned fra fylte 25 år og avsluttes ved fylte 60 år.  

 

Helseforsikring

Dette er en frivillig dekning som garanterer de ansatte behandling/operasjon/fysikalsk behandling etc. i et garantert tidsrom.  

 

Reiseforsikring

Reiseforsikring er en frivillig dekning, som kan deles inn i to grupperinger: 

  • Tjenestereise: Dekker ansattes reiser i forbindelse med jobb 
  • Ferie- og fritid: Dekker ansattes ferie- og fristidsreiser (familie kan medforsikres) 

 

Kritisk sykdom 

Kritisk sykdom er en frivillig dekning som dekker forhåndsdefinerte sykdommer (f.eks: hjerteinfarkt, hjerteoperasjon, hjerneslag/-blødning, hjernesvulst, visse typer av kreft, MS etc.) med en forhåndsdefinert sum. 

 

Sykelønn

Sykelønn er en frivillig forsikring som dekker lønn over 6 G i sykepengeperioden.  
NAV dekker lønn opp til 6 G. 

 

 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Johnny Andersen

Phone:

907 75 167

E-mail:


Contact us