Skip to main content Skip to main navigation

Internasjonal forsikring

Er ditt utenlandske datterselskap korrekt forsikret?

Internasjonal forsikring

Mange norske bedrifter har virksomhet i utlandet. Det er ikke sikkert at datterselskapet er dekket av selskapets norske forsikring.

Forsikring har som oppgave å beskytte bunnlinje og verdier i både mor- og datterselskapet. Da er det risikabelt å forutsette at datterselskapet er trygt forsikret gjennom en norsk avtale. Forsikring i Norge er ofte ikke sammenfallende med lover og regler for forsikring i andre land.

– Det er mange utfordringer knyttet til forsikring av datterselskap i andre land, sier ekspert på forsikring i utlandet, Siri-Mette Amble.

Lokal megler

Det er viktig for ethvert morselskap å forsikre seg mot risiko også i utlandet. Manglende forsikring i henhold til lokale lover og regler kan føre til store bøter og tap, manglende skadeutbetaling i tilfelle skade – og i verste fall konkurs.

Söderberg & Partners har gode relasjoner til forsikringsmeglere i hele verden og kan bidra til å sikre verdiene.

– Har du virksomhet i Chile, vil det være tryggest å bruke en megler i Chile som vi går god for, og som kjenner språk, kultur og lovverk der, sier Siri-Mette.

Straffbart

Siri-Mette har kontaktene og kunnskapen du trenger for å sikre verdiene dine i utlandet. Som et eksempel trekker hun fram India, et land der det ikke er tilstrekkelig å forsikre eiendeler gjennom en polise utstedt i Norge.

– Brenner lageret et norsk morselskap har i India, kan ikke pengene som utløses gjennom den norske polisen sendes til India for å erstatte lagerverdiene. Du risikerer derimot å få bot, da det generelt sett er i strid med lokal lovgivning å forsikre verdier i et utenlandsk selskap.

Ulike regler

Det kan kanskje være lett å se at man trenger hjelp til å forsikre verdier i et datterselskap i India. Men vær klar over at det også i vår kultursfære byr på utfordringer med hensyn til forsikring.

– I USA risikerer man for eksempel å møte på dyre advokater som krever erstatning for sin klients tort og svie. Det vil her være helt nødvendig å bruke en lokal forsikringsmegler. 

Norden

Det er trygt å ta en gjennomgang med en forsikringsrådgiver selv når datterselskapet befinner seg innenfor EØS-området.

– Det ser ut for at mange tenker at det ikke er så komplisert å forsikre et datterselskap i Norden. Men selv der støter vi på ulike regler for forsikring som kan gjøre det nødvendig å påse at datter er korrekt sikret, sier Siri-Mette.

Skatt på forsikring

I Norge er det ikke skatt på forsikringspremie. I mange land der norske bedrifter har datterselskaper, kreves det inn skatt på forsikringer. Det gjelder for eksempel både i Danmark og Finland

– I Finland er det 25 prosent skatt på forsikring.

Forsikringen må innbetales til skattemyndigheter i Finland selv om polisen er utstedt i Norge. Språket på polisen skal være finsk, og skatt skal være betalt.

– Det kan også være praktiske utfordringer, blant annet ved taksering, ved å ha en eiendomspolise i Norge som skal dekke en vannskade i Finland, forteller Siri-Mette.

Masterprogram

Hvert land har sine lover og regler. Enkelte steder kan man også møte på bestemmelser om medlemskap i en lokal institusjon tilsvarende vår naturskadepool.

 – Dette forenkles gjennom en lokal polise, eventuelt som en del av et masterprogram, i det enkelte land, sier Siri-Mette, som gjerne bidrar til at norske morselskapers og datterselskapers verdier forsikres korrekt.

Snakk med en av våre rådgivere

Lurer du på noe om internasjonal forsikring, eller ønsker du en uforpliktende prat?

Siri Mette Amble

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler din personlige informasjon her.

Individual Pension Account - EPK

The questions about individual pension account (EPK) are many. What do you need to do? Do you have to do anything? And if so, what and when? Check out our video for some answers.

Kontakt oss