Skip to main content Skip to main navigation

Internasjonal forsikring

Er ditt utenlandske datterselskap korrekt forsikret?

Internasjonal forsikring

Mange norske bedrifter har virksomhet i utlandet. Det er ikke sikkert at datterselskapet er dekket av selskapets norske forsikring.

Forsikring har som oppgave å beskytte bunnlinje og verdier i både mor- og datterselskapet. Da er det risikabelt å forutsette at datterselskapet er trygt forsikret gjennom en norsk avtale. Forsikring i Norge er ofte ikke sammenfallende med lover og regler for forsikring i andre land.

– Det er mange utfordringer knyttet til forsikring av datterselskap i andre land, sier ekspert på forsikring i utlandet, Siri-Mette Amble.

 

Lokal megler

Det er viktig for ethvert morselskap å forsikre seg mot risiko også i utlandet. Manglende forsikring i henhold til lokale lover og regler kan føre til store bøter og tap, manglende skadeutbetaling i tilfelle skade – og i verste fall konkurs.

Söderberg & Partners har gode relasjoner til forsikringsmeglere i hele verden og kan bidra til å sikre verdiene.

– Har du virksomhet i Chile, vil det være tryggest å bruke en megler i Chile som vi går god for, og som kjenner språk, kultur og lovverk der, sier Siri-Mette.

 

Straffbart

Siri-Mette har kontaktene og kunnskapen du trenger for å sikre verdiene dine i utlandet. Som et eksempel trekker hun fram India, et land der det ikke er tilstrekkelig å forsikre eiendeler gjennom en polise utstedt i Norge.

– Brenner lageret et norsk morselskap har i India, kan ikke pengene som utløses gjennom den norske polisen sendes til India for å erstatte lagerverdiene. Du risikerer derimot å få bot, da det generelt sett er i strid med lokal lovgivning å forsikre verdier i et utenlandsk selskap.

 

Ulike regler

Det kan kanskje være lett å se at man trenger hjelp til å forsikre verdier i et datterselskap i India. Men vær klar over at det også i vår kultursfære byr på utfordringer med hensyn til forsikring.

– I USA risikerer man for eksempel å møte på dyre advokater som krever erstatning for sin klients tort og svie. Det vil her være helt nødvendig å bruke en lokal forsikringsmegler. 

 

Norden

Det er trygt å ta en gjennomgang med en forsikringsrådgiver selv når datterselskapet befinner seg innenfor EØS-området.

– Det ser ut for at mange tenker at det ikke er så komplisert å forsikre et datterselskap i Norden. Men selv der støter vi på ulike regler for forsikring som kan gjøre det nødvendig å påse at datter er korrekt sikret, sier Siri-Mette.

 

Skatt på forsikring

I Norge er det ikke skatt på forsikringspremie. I mange land der norske bedrifter har datterselskaper, kreves det inn skatt på forsikringer. Det gjelder for eksempel både i Danmark og Finland

– I Finland er det 25 prosent skatt på forsikring.

Forsikringen må innbetales til skattemyndigheter i Finland selv om polisen er utstedt i Norge. Språket på polisen skal være finsk, og skatt skal være betalt.

– Det kan også være praktiske utfordringer, blant annet ved taksering, ved å ha en eiendomspolise i Norge som skal dekke en vannskade i Finland, forteller Siri-Mette.

 

Masterprogram

Hvert land har sine lover og regler. Enkelte steder kan man også møte på bestemmelser om medlemskap i en lokal institusjon tilsvarende vår naturskadepool.

 – Dette forenkles gjennom en lokal polise, eventuelt som en del av et masterprogram, i det enkelte land, sier Siri-Mette, som gjerne bidrar til at norske morselskapers og datterselskapers verdier forsikres korrekt.

 

Kontakt oss

Property & Casualty

Contact:

Siri-Mette Amble

Phone:

913 65 258

E-mail:


Kontakt oss

Employee Benefits

Contact:

Caroline Bruvik Eide

Phone:

984 14 103

E-mail:


Contact us