Skip to main content Skip to main navigation

Idrettsforsikring

Profesjonelle utøvere

Vi har lang erfaring med å megle frem gode forsikrings- løsninger til en rimeligst mulig pris ift. forsikrings- behovene for både enkeltutøvere, klubber og deres interesse-organisasjoner (Norsk Toppfotball, Norsk Topphåndball, Elitehockey, Divisjonforeningen og NISO). 

Om yrkesskade-/yrkessykdomsforsikring 

Enhver arbeidsgiver forplikter ihht. til lov å forsikre sine ansatte ved å etablere yrkesskade/yrkessykdom forsikring. Forsikringen gjelder under utførelse av arbeid, på arbeidsplassen og i arbeidstiden. 

 

Karriereavbruddsforsikring for profesjonelle utøvere 

Profesjonelle utøvere kan sikre seg mot inntektstap ved en plutselig hendelse grunnet sykdom eller ulykke som forårsaker en karrierestopp. For disse har NISO (Norske Idrettsutøveres Sentral Organisasjon)  etablert en karriereavbruddsforsikring for sine medlemmer som : 

  • gjelder hele døgnet 
  • gjelder hvor som helst 
  • og som gir erstatning uansett årsak 

 

Sykelønnsforsikring mot midlertidig tapt inntekt 

Profesjonelle utøvere kan sikre seg mot midlertidig inntektstap (inntil 12/24 mndr.), ved en plutselig hendelse grunnet sykdom eller ulykke som medfører inntektstap. 

 

 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Thomas Underhaug

Phone:

91 16 10 85

E-mail:


Contact us