Skip to main content Skip to main navigation

Idrettsforsikring

Profesjonelle idrettsklubber

Sjekk ut våre gunstige spesialforsikringer relatert til idrett for profesjonelle klubber. Spesialforsikringer relatert til idrett er karriereavbruddsforsikring, yrkesskadeforsikring, sykelønnsforsikring, bonusforsikring og agentforsikring. 

Karriereavbruddsforsikring  

Forsikringen sikrer den potensielle salgsverdien på spillere som ved en plutselig hendelse grunnet sykdom eller ulykke medfører til en karrierestopp. 

 

Sykelønnsforsikring / midlertidig tapt inntekt 

Profesjonelle klubber kan sikre seg mot utbetaling av inntekt over 6G (inntil 12/24 mnd.) på spillere som ved plutselig hendelse grunnet sykdom eller ulykke ikke kan utføre sitt arbeid. 

 

Bonusforsikring

Både klubber og sponsorer kan sikre seg mot uventet stor bonusutbetaling som følge av at klubb eller enkeltutøver har vesentlig bedre resultater enn forventet og dette medfører til uventet høy bonusutbetaling. 

 

Agentforsikring

Obligatorisk profesjons ansvarsforsikring (formueskadeforsikring) som beskytter kunden dersom formidleren holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført. 

 

 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Thomas Underhaug

Phone:

91 16 10 85

E-mail:


Contact us