Skip to main content Skip to main navigation

Idrettsforsikring

Klubb-/krets- og særforbund

Gjennom ordningen til Idrettens Forsikringssenter oppnår idretten, både klubber og særforbund betydelige besparelser som frigir midler til idrettsaktivitet

Söderberg & Partners drifter Idrettens Forsikringssenter. Forsikringsdekningene vi har konkurranseutsatt er: Ansvarsforsikringer, personforsikringer og tingforsikringer.

 

Söderberg & Partners drifter idrettens forsikringssenter 

Vi har sammen med Idrettens Helsesenter etablert Idrettens Forsikringssenter , og jobbet frem en felles innkjøpsordning for forsikringer til norsk idrett. 

 

Målet var å tilby klubber, kretser og særforbund:  

  • Forsikringsdekninger tilpasset idrettens behov  
  • Beste pris i markedet 
  • Kontroll og innsyn i hele verdikjeden (inntekter og kostnader) 

 

Resultatet: 

  • Skreddersydde forsikringsdekninger for idretten 
  • Markedets beste priser   
  • Avtalt fortjenestemargin   
  • Innsyn og kontroll på hele verdikjeden 
  • Idretten administrerer sine egne forsikringer via Idrettens Forsikringssenter   
  • Enkelt å bestille og trygghet for å være tilstrekkelig forsikret 
  • Bistand ved skadeoppgjør 

 

Konkurranseutsetting/Forsikringsselskap 

Flere utenlandske og norskbaserte forsikringsselskap leverte tilbud, og TRYG Forsikring hadde det beste tilbudet. Tryg er Nordens nest største forsikringsselskap og vi er sikre på at de vil bli en meget god samarbeidspartner for idretten. 

 

Idrettens Forsikringssenter

Ordningen skal driftes fra Idrettens Forsikringssenter som er en avdeling under Idrettens Helsesenter, som igjen sikrer høy forsikringskompetanse gjennom samarbeidet med Söderberg & Partners. 

Dette blir en ordning som vil bety mye for veldig mange, med gode dekninger til gode priser slik at mer penger frigjøres til idrettsaktivitet!  

 

 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Thomas Underhaug

Phone:

91 16 10 85

E-mail:


Contact us