Skip to main content Skip to main navigation

Forsikring - Næring

Vi skreddersyr og fremforhandler gode forsikrings- og pensjonsløsninger for bedriften og dine ansatte. Vår analyse, risikostyring og uavhengige rådgivning - gir bedre kontroll, økt forutsigbarhet og gunstige betingelser.

Skade- og ansvarsforsikring

Har du tid og kunnskap til å etablere riktig skadeforsikringsløsning for virksomheten? Bruk oss for å få tilgang til ressurser og kompetanse innen risiko- og forsikringsrådgivning. 

Les mer

Personalforsikring

Vi kan hjelpe deg å tilpasse bedriftens forsikringsløsninger, ved å megle frem gunstige personalforsikringer for bedriften og dine ansatte.

Les mer

Pensjonsforsikring

Det kan gi store utslag for den enkelte ansatte hva slags pensjonsordning bedriften velger. Vi fungerer som en rådgiver for bedrift og ansatt ved pensjonsspørsmål.

Les mer

Idrettsforsikring

Bruk en forsikringsmegler på idrettsforsikring for å få fleksibilitet til å skifte forsikringsgiver ved behov, eller etter konkurranseutsetting. Da kan du snarlig tilpasse deg nye behov og løsninger - samt ha god kontroll på kostnader og inntekter.

Les mer

SIPool

Söderberg Insurance Pool (SIPool) er vårt eget innkjøpsfelleskap for bedriftsforsikringer hvor vi fremforhandler pris og vilkår på vegne av hele innkjøpsfelleskapet. Gjennom SIPool får også mindre virksomheter innkjøpskraft og tilgang til gode betingelser.

Les mer

Internasjonal forsikring

Er ditt utenlandske datterselskap korrekt forsikret? Mange norske bedrifter har virksomhet i utlandet, men det er ikke sikkert at datterselskapet er dekket av selskapets norske forsikring.

Les mer

Partneravtaler

Våre partneravtaler er satt opp med våre partnere sine medlemmer i fokus, gjennom forsikring som en viktig medlemsfordel. Vi har etablert og drifter innkjøpsordningene, og ved at vi konkurranseutsetter på vegne av flere tusen medlemsbedrifter samtidig - oppnår vi stordriftsfordeler som gir gode betingelser og vilkår både nå og i fremtiden.
Les mer

Kontakt oss

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger her.

Kontakt oss