Söderberg & Partners etablerer kontor i Molde og Kristiansund

Söderberg & Partners kjøper 51 % av aksjene i NOR Forsikringsmegling.

NOR Forsikringsmegling er i dag lokalisert i Batnfjord, men vil nå i forbindelse med oppkjøpet etablerere kontor i både Molde og Kristiansund.

Selskapet har i dag to ansatte, forsikringsmeglerne Arnfinn Aasheim og Rune I. Johannesen. Söderberg & Partners ønsker å bygge flere ressurser rundt Arnfinn og Rune, og er i tillegg til å se etter nye lokaler, i gang med å rekruttere flere ressurser fra regionen. Det er i stor grad SMB-kunder og noen industrikunder som blir med inn i Söderberg & Partners gjennom dette oppkjøpet.

- For oss er oppkjøpet strategisk viktig for vår vekst og for å etablere representasjon også i denne regionen, sier Agnar Nordeidet, COO i Söderberg & Partners. - Det er mye industri og næringsvirksomhet her, og vi ønsker representasjon på hele Vestlandet - både i nord og sør. Fra før er vi allerede på plass i Bergen ved kjøp av Gabler Insurance Broker i oktober i 2020.

Kontaktinformasjon

Agnar Nordeidet, COO, Söderberg & Partners Norge,
E-post
Tlf: 977 22 999

Arnfinn Aasheim, NOR Forsikringsmegling,
E-post
Tlf: 902 24 949

Rune Johannesen, NOR Forsikringsmegling,
E-post
 Tlf: 959 96 986

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish