Söderberg & Partners kjøper Gabler Insurance Brokers AS

Söderberg & Partners kjøper Gabler Insurance Brokers AS.

Söderberg & Partners Norge kjøper 100% av aksjene i forsikringsmeglingsselskapet Gabler Insurance Brokers AS (GIB). GIB er en rådgiver innen pensjon og forsikring som tilbyr rådgivning, rapportering og analyser til norske bedrifter og deres ansatte. Gabler Insurance Brokers omsetter for NOK 16 millioner kroner. 

Jørn Gisvold sier at oppkjøpet er et viktig steg i Söderberg & Partners' vekststrategi, hvor vi ønsker å utvide vår rådgivningsvirksomhet til alle regioner i Norge. Med Gabler Insurance Brokers blir Söderberg & Partners nå også representert i Bergen og Vest-regionen.

Gabler Insurance Brokers har bred kompetanse innenfor innkjøp og drift av pensjons- og personforsikringsprogrammer for store konsern. Når selskapet nå blir en del av Söderberg & Partners, får vi en solid erfaring på dette viktige området.

Det er åtte medarbeidere som fra 1. oktober 2020 blir med over til Söderberg & Partners.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish