Maja Heedman ny leder
Satser på Innovasjon & Analyse

For å øke innovasjonstakten ytterligere, har Söderberg & Partners besluttet å etablere en ny avdeling for innovasjon og analyse. I tillegg til å drive frem morgendagens løsninger, har selskapet alltid vært opptatt av å være analyse- og datadrevet. Nye tjenester kombinert med gode analyser vil tilføre ytterligere verdi for kundene.

- Avdelingen skal være spydspissen for å drive frem innovative konsepter, nye verdiforslag og kommersielle analyser. Vi er lidenskapelig opptatt av å skape gode opplevelser, forenkling og verdi for våre kunder, sier Christian Søhus, Deputy CEO i Söderberg & Partners.

Maja Heedman blir ny leder

- Etter en grundig rekrutteringsprosess med flere sterke kandidater, er det en glede å informere om at Maja Heedman har takket ja til stillingen som leder for avdelingen, fortsetter Søhus. 

Maja er forsikringsmegler og jobber i dag som analyseansvarlig i Söderberg & Partners. Hun har en BSc i Innovasjon, Kreativitet & Forretningsutvikling og en MSc i Internasjonal ledelse. Før hun kom til Söderberg & Partners i 2019, var hun flere år i Gjensidige og Codan. Maja trer inn i sin nye rolle i løpet av kort tid, og vil da organisere og sette retning for den nye avdelingen. 

- I min nåværende rolle har jeg jobbet mest med analyse rettet mot meglet næringsvirksomhet. Nå gleder jeg meg til å ha et særskilt fokus på innovasjon, verdiforslag og kommersielle analyser for alle våre forretningsområder og lokasjoner, sier Maja Heedman.

- Målsettingen er å utfordre det eksisterende og skape et innovativt miljø for nye ideer og konsepter.  Med en strukturert og modig tilnærming skal vi tørre å satse på innovative løsninger som styrker vår posisjon i markedet, bidrar til videre vekst i selskapet, og skaper opplevd verdi for våre kunder, avslutter Heedman.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish