På innsiden av Söderberg & Partners med André Arntzen

4 apr. 2022
André Arntzen (41) er CLO, og leder for selskapets Legal og Complianceavdeling. Compliance er et fagområde som er i rask utvikling, og spiller en stadig viktigere rolle i bransjen.

Å bidra til at selskapet drives på best mulig måte innenfor rammen av gjeldene regler er min primære oppgave. Gjeldene regler betyr i denne sammenheng både lov og forskrift, men også interne regler og rutiner.

Jeg synes det i denne sammenhengen er naturlig å understreke at det ikke foreligger et motsetningsforhold mellom å gjøre ting riktig, og å ha god inntjening. Tvert imot er det få ting som er så kostbart som feil. En av de tingene jeg setter stor pris på i min stilling er at jeg får lov til å bruke jus på en slik måte at det er med på å skape verdier for kunder, selskapet og de ansatte.

Jeg mener det er en kvalitet ved våre selskaper at vi har et verdisett som innebærer at det å gjøre ting på riktig måte er helt naturlig.

Om å være ansvarsfull.

For Legal og Compliance, som er over gjennomsnittlig opptatt av at ting skal gå for seg på en korrekt måte, er det veldig tilfredsstillende å se at forståelsen av å opptre riktig og ansvarsfullt, ikke er begrenset til juridisk forståelse av begrepet i våre selskaper.

Söderberg & Partners har evnet å sette sin rolle inn i et større perspektiv. Noe av det som gjør at jeg for min del er stolt av min arbeidsgiver, er den tydelige posisjonen selskapet har tatt innen klima og miljø, i tillegg til sosialt ansvar.

Bærekraft

I forlengelsen av dette har vi på Legal og Compliance, i samarbeid med våre svenske kollegaer, bidratt til å lage en helt ny analyse over miljøprofilen til forsikringsselskapene i det norske markedet. Dette vil hjelpe våre kunder til å ta gode miljø- og verdivalg. Vi ønsker at våre leverandører skal ta sin del av det felles ansvaret vi alle har for å bekjempe de globale utfordringene vi står ovenfor, og det blir lettere å ta gode valg når kunnskap er tilgjengelig.

Sosialt ansvar

I tillegg til miljøengasjementet er det naturlig å trekke frem det sosiale ansvaret Söderberg & Partners stadig tar. For oss som har vært her en stund, så vet vi godt at dette heller ikke er noe nytt påfunn. Å handle ansvarsfullt sitter dypt i ryggmargen til selskapet. Vi har opp gjennom årene bistått med alt i fra rent drikkevann, og bygging av skoler på andre siden av jorden, til Kirkens Bymisjons arbeid lokalt i Oslo. Konsernets store engasjement i forbindelse med krig og konflikt setter også standarden for hva det vil si å være ansvarsfull.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish