Ny europeisk allianse for sjøforsikringsmegling

Söderberg & Partners går sammen med Fram Insurance Brokers (Fram) og skaper en ny europeisk forsikringsallianse. Ambisjonen er å bli en ledende europeisk aktør innen sjøforsikringsmegling.

Formålet med alliansen er å bringe uavhengige, gründer-, partner- eller familieeide sjøforsikringsmeglere sammen for å tilby et europeisk alternativ til de amerikanske gigantene. Partnerne vil beholde sin uavhengighet og unike kultur, men samarbeide på flere områder.

For kunder i dette segmentet er dette gode nyheter. Gjennom alliansen vil de få tilgang til forbedret distribusjonskapasitet, enda flere skreddersydde produkter og økt innkjøpskraft. Gjennom analyser, risikostyring og uavhengig rådgivning – får de bedre kontroll, økt forutsigbarhet og gunstige betingelser.

Jørn Gisvold, administrerende direktør i Söderberg & Partners Norge og Head of Non-Life i Söderberg & Partners Group, gleder seg over å endelig være til stede i det marine segmentet. – Vi har fulgt dette markedet lenge, og nå har vi funnet den rette partneren for en allianse. Vi tror at dette samarbeidet vil gjøre det mulig for partnerne å forbedre sin eksisterende virksomhet, skape nye forretningsmuligheter, dra nytte av stordriftsfordeler og sikre kontinuitet for kundene.

Söderberg & Partners har sammen med Fram etablert et nytt selskap som skal fungere som paraplyen for den nye marinealliansen, hvor Söderberg & Partners har en minoritetsandel.

Per Esten Gjølmesli, administrerende direktør i Fram, tror at det å slå seg sammen med Söderberg & Partners vil bidra til ytterligere å styrke selskapets servicekonsept og evne til å tilby kundene skreddersydde løsninger. – Vi ser på Söderberg & Partners som et fremadrettet og beslutningsorientert selskap, med en åpen og transparent forretningstilnærming, kvaliteter som vi i Fram mener er viktige for å holde tritt i et dynamisk og stadig skiftende bransje.

For å sikre kontinuerlig vekst vil alliansen fortsette å knytte til seg til nye industripartnere, og det er allerede en europeisk sjøforsikringsmegler under intensjonsavtale.

Om partnerne

Fram Insurance Brokers ble grunnlagt i 2005 og er den største uavhengige sjøforsikringsmegleren i det norske markedet. Fram tilbyr et bredt spekter av sjøforsikringsprodukter, gir risikorådgivning og meglertjenester til marine selskaper over hele verden.

Les mer om Fram Insurance Brokers her

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish