Novare Pay Consulting
Rådgivningstjenester innen lønns- og ytelsesområdet

Alle offentlige og private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn femti ansatte, skal redegjøre for selskapets arbeid med mangfold og likestilling i årsberetningen.

Informasjonen vil være offentlig tilgjengelig for allmennheten, og brudd på redegjørelsesplikten kan i verste fall føre til bot. Lik lønn for likt arbeid, og like lønnsprinsipper for kjønn, er momenter som faller inn her.

Implementeringen og strukturering av dette kan være krevende, og mange arbeidsgivere vet ikke helt hvordan de skal angripe dette. Løsningen kan være å søke råd og bistand for å få på plass en overordnet strategisk modell for avlønning i hele bedriften.

Krevende lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør er også krevende med bakgrunn i den generelle situasjonen i samfunnsøkonomien.

- Som et ledd i å kunne tilby våre kunder helhetlig og komplett rådgivning utover pensjon og ansattgoder, har vi gjennom vår partner, Novare Pay Consulting, tilgang til spesialister innen total-avlønning i nordiske selskaper, sier Didrik Busk Witzøe, Head of Employee Benefits & Pension i Söderberg & Partners.

Benchmarking av betingelser

Novare hjelper arbeidsgivere med å sette riktig lønnsnivå, generelle betingelser og lønnsmodeller. Målsettingen er å legge en struktur med attraktive betingelser for de ansatte, bærekraftig i forhold til lovverk og som samtidig ikke påfører selskapet mer kostnader enn nødvendig. Det er en viktig forutsetning for å tiltrekke og beholde arbeidskraft.

Selskapet har en stor base med fakta og bransjekunnskap for å kunne gi relevant rådgiving for den enkelte bedrift. Noen av disse dataene tilgjengeliggjøres i rapporter.

About Pay 2022 - uavhengig analyse

About Pay 2022 er en rapport om godtgjørelse til ledende ansatte - knyttet til godtgjørelse, nivåer og utvikling for administrerende direktør, finansdirektør, andre ledende ansatte samt styre. Målet med rapporten er å gi en uavhengig analyse av godtgjørelse til ledende ansatte i norske børsnoterte selskaper.

Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere dersom du ønsker mer informasjon om denne tjenesten.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish